1
00:00:00,000 --> 00:00:03,574
Subtitles by DramaFever
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

2
00:00:25,275 --> 00:00:28,879
<i>Kim Yong Jin zpronevěřil
peníze své společnosti.</i>

3
00:00:29,312 --> 00:00:34,151
<i>Bylo mu předurčeno, aby zabil
předsedu Happiness, který to zjistil.</i>

4
00:00:35,252 --> 00:00:39,756
<i>Snažil jsem se, aby opustil
MyReits, ale neuspěl jsem.</i>

5
00:00:40,824 --> 00:00:44,728
Okolnosti byly jiné,
ale nakonec se vrahem stal.

6
00:00:49,399 --> 00:00:52,602
Nicméně tohle So Joonovi říct nemůžu.

7
00:00:54,004 --> 00:00:55,072
Protože

8
00:00:55,705 --> 00:00:59,076
moje Ma Rin a So Joon

9
00:00:59,543 --> 00:01:02,779
se dostanou do nebezpečí,
pokud to budou vědět.

10
00:01:08,251 --> 00:01:12,489
<i>[Zítřek s tebou]</i>

11
00:01:13,090 --> 00:01:14,391
Nehoda?

12
00:01:14,691 --> 00:01:17,461
To to můžete určit takhle rychle?

13
00:01:17,461 --> 00:01:20,030
Je to jenom deset dní.

14
00:01:20,030 --> 00:01:23,500
No tak, to stačí!
Nejste ani příbuzný.

15
00:01:23,500 --> 00:01:24,634
Odejděte, prosím.

16
00:01:24,634 --> 00:01:26,436
So Joone, uklidni se.
Můžeme si o tom promluvit v klidu.

17
00:01:26,436 --> 00:01:28,438
Zkontrolovali jste
všechny kamery v oblasti?

18
00:01:28,438 --> 00:01:30,240
A co Shin Sung Kyuovy hovory?

19
00:01:30,240 --> 00:01:32,776
Opravdu jste to důkladně prošetřili?

20
00:01:32,776 --> 00:01:35,312
Jste si jistý na 100 %,
že to byla nehoda?

21
00:01:35,612 --> 00:01:38,148
Snažte se mě pochopit.

22
00:01:38,148 --> 00:01:42,786
Bože, tady je kravál.
Postarej se o to, detektive Kime.

23
........