1
00:00:01,070 --> 00:00:02,539
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,620 --> 00:00:03,652
Kdo sakra jste?

3
00:00:03,654 --> 00:00:05,320
Jsem přítel vašich přátel.

4
00:00:05,424 --> 00:00:08,041
- Dejte mi klíčky od auta.
- Jsou v přízemí na pultu.

5
00:00:08,088 --> 00:00:09,908
Nikdy jsem nepracoval,
tak tvrdě, pro tak málo.

6
00:00:10,010 --> 00:00:11,109
Říkám vám,
pojďme od toho.

7
00:00:11,111 --> 00:00:12,990
Potřebujeme jen trochu pomoct.

8
00:00:13,045 --> 00:00:15,512
Teď do toho
chceš přivést ostatní?

9
00:00:15,514 --> 00:00:17,514
Takže,
co to znamená tajný zákazník?

10
00:00:17,516 --> 00:00:19,516
Nancy a já tě...

11
00:00:19,518 --> 00:00:21,518
žalujeme o péči.

12
00:00:21,520 --> 00:00:26,690
Mám u sebe éčko, kouli,
emko, káčko a tlustý pytle plný trávy.

13
00:00:26,692 --> 00:00:29,092
- Začala jsem podnikat.
- Dobře.

14
00:00:29,094 --> 00:00:31,862
Nechtěla jsem ti to říct,
protože jsem se bála, že selžu.

15
00:00:31,864 --> 00:00:33,163
Ale neselhala jsem.

16
00:00:34,967 --> 00:00:36,700
Dávám si to.

17
00:00:36,702 --> 00:00:38,635
Nebezpeční lidé tě využili.

18
00:00:38,637 --> 00:00:40,203
Oni mě nevyužili.

19
00:00:40,205 --> 00:00:42,572
Byla to volba. A já to chtěla.

20
00:00:43,709 --> 00:00:45,575
Odkud to pochází?

21
00:01:00,792 --> 00:01:02,459
Dobře.

22
00:01:03,595 --> 00:01:06,930
Ty jsi drogová hraběnka?

23
00:01:08,834 --> 00:01:10,634
Řídíš síť bordelů?

........