1
00:00:01,173 --> 00:00:03,269
Viděli jste...

2
00:00:03,290 --> 00:00:05,427
Potřebujeme tě. Malá tě potřebuje.

3
00:00:05,448 --> 00:00:08,576
Ty prolhanej zmetku!
Slíbil jsi mi,

4
00:00:08,597 --> 00:00:11,652
že spolu utečeme
a budeme rodina!

5
00:00:11,673 --> 00:00:14,885
Janine. Blíží se změna.
Je naděje.

6
00:00:15,823 --> 00:00:19,890
Kéž je ti Bůh milostivý.
Ty hloupé děvče.

7
00:00:19,910 --> 00:00:21,975
Doufám, že dostane jen pokárání.

8
00:00:21,996 --> 00:00:24,040
Bez manžela to nebude snadné.

9
00:00:24,060 --> 00:00:26,167
Starej se o svého manžela.

10
00:00:26,188 --> 00:00:29,305
Chtějí, aby ses vrátila do Jezábel.
Snaží se odtamtud dostat balíček.

11
00:00:29,326 --> 00:00:30,546
Schovej ho, dokud tě nekontaktují.

12
00:00:31,349 --> 00:00:34,613
To je směšný. Riskuješ život
kvůli Almě? Pitomý Almě?

13
00:00:34,634 --> 00:00:36,667
-Je to jen balíček.
-Může to být cokoliv!

14
00:00:36,688 --> 00:00:37,845
Bomba. Antrax. Co ty víš?

15
00:00:38,648 --> 00:00:42,819
Co je to s tebou?
Nedovol, aby tě zničili.

16
00:00:42,840 --> 00:00:46,072
Koukej se vzpamatovat. Bojuj!

17
00:00:46,176 --> 00:00:49,242
Schoval jsem ho pro vás.
Speciálně.

18
00:00:52,203 --> 00:00:53,486
BŮH ŽEHNEJ, KÁČO.
TADY JE TVŮJ BALÍČEK. MOIRA

19
00:01:12,098 --> 00:01:15,195
PŘÍBĚH SLUŽEBNICE
10. díl: Noc

20
00:01:20,513 --> 00:01:23,641
Všechny do řady, prosím.

21
00:01:23,662 --> 00:01:28,781
To je ale oblečení.
Přehlídka děvek.

22
00:01:28,802 --> 00:01:31,920
Vyndejte ruce z kapes.

........