1
00:00:00,001 --> 00:00:02,023
Budem pripravený
naskočiť späť do služby hneď,

2
00:00:02,039 --> 00:00:03,212
ako mi to podpíšu.

3
00:00:03,215 --> 00:00:07,187
Kancelária je v troskách. Naozaj
by bolo dobré mať ťa na stanici.

4
00:00:07,203 --> 00:00:08,660
Jake Cordova.

5
00:00:08,676 --> 00:00:10,249
Myslel som, že nechodíš k Molly,

6
00:00:10,265 --> 00:00:13,203
pretože si pretiahol
jednu z majiteliek.

7
00:00:13,945 --> 00:00:16,476
Ja len nerozumiem tomu,
prečo si mi to nepovedala.

8
00:00:16,492 --> 00:00:17,944
Matt...

9
00:00:17,960 --> 00:00:20,257
Mami? Čo robíš v Chicagu?

10
00:00:20,273 --> 00:00:22,095
Idem na kávu s tvojim otcom.

11
00:00:22,098 --> 00:00:23,965
Chcem aby vedel,
že ma nezlomil.

12
00:00:23,968 --> 00:00:25,992
- Ahoj, mama!
- Čau, šampión.

13
00:00:26,008 --> 00:00:27,202
Čo na to povieš?

14
00:00:27,218 --> 00:00:28,929
Vraciame sa k sebe.

15
00:00:33,085 --> 00:00:35,061
Prečo ste mi vy dvaja nepovedali,

16
00:00:35,077 --> 00:00:37,203
že sa spolu schádzate?

17
00:00:38,609 --> 00:00:40,104
Ale... to je...

18
00:00:40,106 --> 00:00:42,093
To je dobrá otázka.

19
00:00:42,109 --> 00:00:43,901
Myslím, že je to skvelé.

20
00:00:43,917 --> 00:00:46,312
Chicago je tak romantické mesto.

21
00:00:46,734 --> 00:00:48,679
V utorok sme boli
u Smytha na večeru

22
00:00:48,695 --> 00:00:50,202
a včera večer na orchester.

23
00:00:50,218 --> 00:00:51,679
Zaspal v druhom dejstve.

24
........