1
00:00:00,901 --> 00:00:02,923
Budem pripravený
naskočiť späť do služby hneď,

2
00:00:02,939 --> 00:00:04,112
ako mi to podpíšu.

3
00:00:04,115 --> 00:00:08,087
Kancelária je v troskách. Naozaj
by bolo dobré mať ťa na stanici.

4
00:00:08,103 --> 00:00:09,560
Jake Cordova.

5
00:00:09,576 --> 00:00:11,149
Myslel som, že nechodíš k Molly,

6
00:00:11,165 --> 00:00:14,103
pretože si pretiahol
jednu z majiteliek.

7
00:00:14,845 --> 00:00:17,376
Ja len nerozumiem tomu,
prečo si mi to nepovedala.

8
00:00:17,392 --> 00:00:18,844
Matt...

9
00:00:18,860 --> 00:00:21,157
Mami? Čo robíš v Chicagu?

10
00:00:21,173 --> 00:00:22,995
Idem na kávu s tvojim otcom.

11
00:00:22,998 --> 00:00:24,865
Chcem aby vedel,
že ma nezlomil.

12
00:00:24,868 --> 00:00:26,892
- Ahoj, mama!
- Čau, šampión.

13
00:00:26,908 --> 00:00:28,102
Čo na to povieš?

14
00:00:28,118 --> 00:00:29,829
Vraciame sa k sebe.

15
00:00:33,985 --> 00:00:35,961
Prečo ste mi vy dvaja nepovedali,

16
00:00:35,977 --> 00:00:38,103
že sa spolu schádzate?

17
00:00:39,509 --> 00:00:41,004
Ale... to je...

18
00:00:41,006 --> 00:00:42,993
To je dobrá otázka.

19
00:00:43,009 --> 00:00:44,801
Myslím, že je to skvelé.

20
00:00:44,817 --> 00:00:47,212
Chicago je tak romantické mesto.

21
00:00:47,634 --> 00:00:49,579
V utorok sme boli
u Smytha na večeru

22
00:00:49,595 --> 00:00:51,102
a včera večer na orchester.

23
00:00:51,118 --> 00:00:52,579
Zaspal v druhom dejstve.

24
........