1
00:01:07,205 --> 00:01:12,484
<i>" Základem duše Američana je tvrdost,
osamělost, stoicismus a zabíjení."</i>

2
00:01:12,594 --> 00:01:15,187
<i>"Ještě nikdy neroztála"</i>

3
00:01:39,388 --> 00:01:42,391
Příslovce určuje sloveso tím,

4
00:01:42,416 --> 00:01:45,362
že nám říká
jak se něco dělá,

5
00:01:45,387 --> 00:01:47,523
kde se něco dělá

6
00:01:47,548 --> 00:01:50,969
- nebo...kdy se něco dělá.
- Kdy se něco dělá.

7
00:01:51,277 --> 00:01:52,545
Lucy.

8
00:01:53,896 --> 00:01:55,702
Hudba hraje tiše.

9
00:01:55,727 --> 00:01:57,129
A příslovce je?

10
00:01:57,154 --> 00:01:58,308
- Tiše.
- Tiše.

11
00:01:58,706 --> 00:02:00,524
Sylvie.

12
00:02:00,549 --> 00:02:02,384
Pes běžel přes dům.

13
00:02:03,285 --> 00:02:05,220
Správně, protože...

14
00:02:05,668 --> 00:02:07,483
To vysvětluje, kam pes běžel...

15
00:02:07,508 --> 00:02:11,545
Dobře, ale kdyby jsi chtěla
říci, jak pes běžel...

16
00:02:15,503 --> 00:02:18,940
- Rychle?
- Rychle. Velmi dobře, děvčata.

17
00:02:43,173 --> 00:02:44,174
Rosalie! Holky!

18
00:02:45,094 --> 00:02:47,545
- Přijíždějí.
- Dobrý Bože!

19
00:02:47,578 --> 00:02:49,045
Maminko, co se děje?

20
00:02:49,079 --> 00:02:51,147
Někdo si přišel
pro naše koně, drahoušku.

21
00:02:51,180 --> 00:02:54,047
Lucy, vezmi Jacoba.
Vzpomeňte si na náš plán.

22
00:02:54,138 --> 00:02:56,416
Sylvie, běž od těch dveří!

23
00:02:56,606 --> 00:02:58,573
Vezmi Jacobova medvídka.
........