1
00:00:48,150 --> 00:00:55,080
RODINNÉ SÍDLO
1. díl

2
00:02:00,160 --> 00:02:04,150
Má drahá sestro, vůbec to nebude
to, co jsme očekávaly.

3
00:02:08,050 --> 00:02:12,100
Dům je starý a zvláštní a úplně
nádherný. Z červených cihel.

4
00:02:17,170 --> 00:02:20,080
Sama hala je prakticky pokoj.

5
00:02:20,100 --> 00:02:24,050
Odtud se jde doprava či doleva
do jídelny nebo obývacího pokoje.

6
00:02:26,110 --> 00:02:30,020
Přímo naproti je schodiště
vedoucí do prvního patra.

7
00:02:30,040 --> 00:02:33,020
Tam jsou tři ložnice
a nad nimi tři mansardy.

8
00:02:33,120 --> 00:02:36,140
Vzadu na louce za domem
je veliký jilm.

9
00:02:36,160 --> 00:02:39,180
Už teď ten strom úplně miluji...

10
00:02:43,150 --> 00:02:46,070
A ovšem další běžné stromy

11
00:02:46,090 --> 00:02:51,030
květinové záhony, zvonky,
pomněnky, pivoňky, irisy a azalky

12
00:02:51,220 --> 00:02:56,040
a vistárie a klematis,
který roste kolem celého domu.

13
00:03:00,090 --> 00:03:03,070
A teď k samotné rodině...

14
00:03:04,120 --> 00:03:07,010
Dnes ráno
mě probudilo klapání,

15
00:03:07,030 --> 00:03:09,070
vycházející ze zahrady...

16
00:03:13,050 --> 00:03:14,150
K čertu!

17
00:03:14,170 --> 00:03:18,140
Byl to Charles, starší syn,
který trénoval na trávníku kroket.

18
00:03:19,070 --> 00:03:23,060
Musím zdůraznit slovo "trénoval".

19
00:03:23,140 --> 00:03:26,050
O trochu později
jsem slyšela další klapání.

20
00:03:32,140 --> 00:03:35,080
Nejdříve jsem myslela,
že hrají zápas,

21
00:03:37,060 --> 00:03:41,130
ale ne, byl to pan Wilcox,
který trénoval svůj kroket.

22
00:03:41,210 --> 00:03:44,200
........