1
00:00:25,000 --> 00:00:29,520
8MM 2

2
00:00:53,058 --> 00:00:54,882
Žádám vás o jasnou odpověď!

3
00:00:55,925 --> 00:00:57,489
Vinen?

4
00:00:57,926 --> 00:00:59,885
Nevinen!

5
00:01:14,939 --> 00:01:17,726
Takže tys šoustal
soudní stenografku.

6
00:01:18,067 --> 00:01:21,233
Jen jsem si to představoval.

7
00:01:21,364 --> 00:01:25,231
-To se mi moc nelíbí, Davide.
-Tys s tou hrou začala.

8
00:01:25,365 --> 00:01:28,489
Jo, a ty ses v ní
očividně stal přeborníkem.

9
00:01:29,747 --> 00:01:33,077
Co by asi řekl můj otec, kdyby věděl,
že advokát z velvyslanectví...

10
00:01:33,206 --> 00:01:35,079
snil o sexu v soudní síni?

11
00:01:35,209 --> 00:01:38,955
Pana velvyslance jistě také v životě
napadlo pár lechtivých myšlenek.

12
00:01:39,086 --> 00:01:42,703
Můžeš se ho zeptat při večeři,
až budeme plánovat svatbu.

13
00:01:42,843 --> 00:01:44,501
To asi ne, Tish.

14
00:02:22,837 --> 00:02:23,946
Vypadá to...

15
00:02:24,499 --> 00:02:25,996
zajímavě.

16
00:02:26,668 --> 00:02:28,630
Vítejte v Alhambře.

17
00:02:30,802 --> 00:02:33,084
Personál odchází při západu slunce.

18
00:02:33,215 --> 00:02:37,217
Jak vidíte,
máme v zimě velmi málo hostů.

19
00:02:39,388 --> 00:02:42,512
Snídani podáváme od 7.00 do 10.00.

20
00:02:42,643 --> 00:02:46,975
Neděláme obědy ani večeře,
ale výtečné restaurace najdete...

21
00:02:48,067 --> 00:02:49,225
ve Veszprému.

22
00:02:59,572 --> 00:03:01,653
Teda. Tohle je fakt pěkný.

23
00:03:04,205 --> 00:03:05,484
Moc pěkný.

........