1
00:00:00,875 --> 00:00:01,710
"Dříve"

2
00:00:01,710 --> 00:00:04,212
Castieli, naše počty se po pádu

3
00:00:04,212 --> 00:00:05,755
značně snížily.

4
00:00:05,755 --> 00:00:08,258
Nikdo nevyrábí nové anděly od stvoření světa.

5
00:00:08,258 --> 00:00:09,801
Vyhyneme.

6
00:00:09,801 --> 00:00:12,971
Vedla sis dobře, Dumah.
Přivedla jsi ho, jak jsi slíbila.

7
00:00:12,971 --> 00:00:15,348
Slyšeli jsme, že máš vliv na Nefilíma.

8
00:00:15,348 --> 00:00:16,891
Ne, nepomůžu vám.

9
00:00:16,891 --> 00:00:18,893
Stále odpadlík.

10
00:00:19,394 --> 00:00:21,104
Právě jsi nechal nejsmrtelnější

11
00:00:21,104 --> 00:00:24,274
čarodějnici na světě, odejít se stránkou této knihy.

12
00:00:24,274 --> 00:00:26,985
Ale pokud má pravdu a znovu uvidí Lucifera,

13
00:00:26,985 --> 00:00:28,486
doufám, že ho nechá trpět.

14
00:00:28,486 --> 00:00:31,489
A pokud zase bude zlá,
sám ji dostanu a zastřelím.

15
00:00:31,489 --> 00:00:33,032
Jedna injekce zastaví srdce,

16
00:00:33,032 --> 00:00:34,200
druhá ho zase nahodí.

17
00:00:34,200 --> 00:00:35,910
Deane, chceš se zabít.

18
00:00:35,910 --> 00:00:38,413
- Jo, už to fungovalo.
- Je to šílený risk.

19
00:00:38,413 --> 00:00:40,582
Deane!

20
00:00:40,582 --> 00:00:42,250
Ahoj. Mé jméno je Jessica.

21
00:00:42,250 --> 00:00:44,878
Jsem smrtka a provedu tě do dalšího života.

22
00:00:44,878 --> 00:00:46,421
Ahoj, Deane.

23
00:00:46,421 --> 00:00:48,965
Billie. Ne, viděl jsem, jak tě Cass zabil.

24
00:00:48,965 --> 00:00:51,760
Zabitím jedné inkarnace Smrti,

25
........