1
00:00:05,453 --> 00:00:08,835
D- bez chyb, deset
karátů, brilantní brus.

2
00:00:08,887 --> 00:00:11,467
Neproblémové z Botswany.

3
00:00:11,519 --> 00:00:13,940
Tak přirozená dokonalost je vzácná.

4
00:00:14,170 --> 00:00:18,756
Dech beroucí.
Vezmu si je všechny.

5
00:00:18,781 --> 00:00:21,967
Od našeho prvního rozhovoru
na trhu došlo k prudkému růstu.

6
00:00:22,198 --> 00:00:25,632
Někdo tyto vysoce kvalitní
drahokamy hromadně skupoval.

7
00:00:26,014 --> 00:00:28,826
Tak to mám štěstí,
že jste se jich zmocnil dřív.

8
00:00:30,292 --> 00:00:31,975
Vynaložil jsem velké úsilí.

9
00:00:31,985 --> 00:00:36,075
Musel jsem se ozvat svým lidem
v Asii, Amsterdamu i New Yorku.

10
00:00:36,257 --> 00:00:38,095
Probíhaly dokonce i dražby.

11
00:00:38,420 --> 00:00:42,369
Ale cenu jsme si
dohodli. 30 milionů.

12
00:00:42,437 --> 00:00:44,653
Trh je mimo mou kontrolu.

13
00:00:44,781 --> 00:00:48,484
Šest milionů pokryje
mé neplánované výdaje.

14
00:00:48,777 --> 00:00:52,924
Radil bych vám,
abyste dodržel své slovo.

15
00:00:53,329 --> 00:00:54,544
Věřil jsem vám.

16
00:00:54,696 --> 00:00:59,306
A vy byste měl věřit,
že vás nenahlásím úřadům,

17
00:00:59,415 --> 00:01:01,983
že jste pašoval
zbraně triádě Sun On Yee.

18
00:01:02,364 --> 00:01:06,658
Nebo vaší ženě, že se vídáte
s tou servírkou. Nina, že?

19
00:01:07,877 --> 00:01:11,482
Co by malá Rissa řekla na to,
že jste podváděl její matku?

20
00:01:11,507 --> 00:01:13,392
Vyrůstat s tátou za mřížemi,

21
00:01:13,402 --> 00:01:17,352
teda pokud se k vám
dřív nedostane triáda.

22
00:01:19,695 --> 00:01:23,716
........