1
00:01:15,620 --> 00:01:18,500
Je to Garaudy.

2
00:02:24,825 --> 00:02:27,589
<b>Glacé S01E03
přeložil jethro</b>

3
00:02:41,540 --> 00:02:45,460
Podle krve na hrudi a na tváři,
nemohl na ta zranění zemřít.

4
00:02:45,460 --> 00:02:52,420
Byl naživu, když ho někdo kastroval.
Zemřel na podchlazení nebo mu selhalo srdce.

5
00:03:04,060 --> 00:03:09,540
Měl jsi pravdu. Hirtmannna tady někdo
nepoužívá jenom jako návnadu.

6
00:03:09,640 --> 00:03:13,260
Ten hajzl přesně ví, co se venku děje.

7
00:03:13,550 --> 00:03:19,260
- Jak vypadají jeho telefonáty?
- Už víme, že 2x volal na předplacená čísla.

8
00:03:19,260 --> 00:03:24,720
První šel do Paříže, druhý do Toulouse.
Stále hledáme.

9
00:03:24,720 --> 00:03:28,100
- Irene!
- Promiňte.

10
00:03:28,980 --> 00:03:32,540
Už jsi přemýšlela nad tím soudcem Lamaitrem?

11
00:03:32,740 --> 00:03:41,220
Soudce tě chtěl ne proto, že by si to přál Hirtmann,
ale protože má těsnou vazbu na Lombarda. Konec.

12
00:03:42,220 --> 00:03:49,780
Takže, dobře...vysvětli mi, jak by mohl donutit
soudce, abys ten případ řešil ty?

13
00:03:50,180 --> 00:03:57,780
A kdyby to soudce neudělal, zůstalo by to na mě.
Mimochodem, nemohla jsem vědět, že je v tom Hirtmann.

14
00:03:59,220 --> 00:04:04,540
Na toho soudce zapomeň, já ti dávám svolení,
abys Hirtmanna vyslýchal.

15
00:04:04,540 --> 00:04:08,100
Aspoň to nebudeš dělat za mými
nebo Zieglerové zády.

16
00:04:08,100 --> 00:04:14,220
Musíme zjistit, čím byl Garaudy vinný,
možná nás to posune nějak dopředu.

17
00:04:22,020 --> 00:04:25,500
- Dobrý den. - Dobrý den.
- Dnešní sezení s Hirtmannem bylo zrušeno.

18
00:04:25,500 --> 00:04:27,700
Proč?

19
00:04:27,700 --> 00:04:32,340
Včera v noci byl zavražděn nějaký člověk,
policie si myslí, že v tom má prsty.

20
00:04:32,340 --> 00:04:35,740
Přijedou ho sem vyslýchat.

21
00:04:54,300 --> 00:04:57,660
- Dobrý den, pane řediteli.
- Dobrý, Jean-Marie.

........