1
00:01:15,993 --> 00:01:20,706
Existují zákrytové dvojhvězdy,
astrometrické dvojhvězdy,

2
00:01:20,789 --> 00:01:22,916
spektroskopické dvojhvězdy.

3
00:01:25,002 --> 00:01:28,672
Je obtížné bez hvězdné mapy říct,
kde se zrovna nacházíme.

4
00:01:32,342 --> 00:01:35,012
- Zase to děláš.
- Co?

5
00:01:38,098 --> 00:01:42,186
Skrýváš se za astrofyziku.
Řekni mi, co se děje.

6
00:01:45,355 --> 00:01:47,274
Dobře, fajn.

7
00:01:50,027 --> 00:01:55,157
Pokud je tohle naše planeta
a tohle je slunce,

8
00:01:56,450 --> 00:01:59,369
typická oběžná dráha vypadá takhle.

9
00:02:01,121 --> 00:02:04,124
Takže předpokládám,
že naše oběžná dráha není typická.

10
00:02:04,124 --> 00:02:05,918
To, jak se chová ekosféra,

11
00:02:05,918 --> 00:02:08,212
delší dny a zvýšení teploty,

12
00:02:08,295 --> 00:02:12,508
nemohla jsem na to přijít,
dokud jsem nahoře nespatřila tohle.

13
00:02:15,636 --> 00:02:17,095
Hrnek na kafe?

14
00:02:17,554 --> 00:02:22,851
Černou díru.
Ukrývala se hned za naším sluncem.

15
00:02:22,935 --> 00:02:25,979
Její gravitace
ovlivňuje oběžnou dráhu,

16
00:02:25,979 --> 00:02:29,691
přitahuje naši planetu blíž a blíž,
kdy při této pozici

17
00:02:30,484 --> 00:02:33,654
nic na jejím povrchu nepřežije.

18
00:02:42,412 --> 00:02:43,997
Kolik času máme?

19
00:02:44,206 --> 00:02:46,750
Než se planeta stane neobyvatelnou?

20
00:02:47,459 --> 00:02:49,545
Pár týdnů, možná měsíců.

21
00:02:49,628 --> 00:02:52,130
Bez dalších informací těžko říct.

22
00:02:54,007 --> 00:02:56,301
Takže se musíme rozhodnout.

23
00:02:56,927 --> 00:02:58,720
........