1
00:00:26,206 --> 00:00:28,299
Dobrý večer, diváci.

2
00:00:28,442 --> 00:00:32,606
Názorne vám predvediem
tento úžasný elektronický mozog.

3
00:00:33,246 --> 00:00:35,646
Smiem dostať príklad, prosím?

4
00:00:39,419 --> 00:00:41,250
Čísla ma fascinujú.

5
00:00:45,392 --> 00:00:49,795
2 plus 2.
Teraz vložíme tento príklad do stroja

6
00:00:50,197 --> 00:00:52,631
a odpoveď sa zobrazí tu.

7
00:00:56,636 --> 00:01:00,094
Možno sme mali začať
s niečim jednoduchším.

8
00:01:03,810 --> 00:01:06,040
Samozrejme. Mohli by ste, prosím?

9
00:01:12,419 --> 00:01:16,480
Ako môžete vidieť, je to takmer človek.
A teraz k príkladu.

10
00:01:16,923 --> 00:01:19,084
Myslím, že prichádza odpoveď.

11
00:01:19,223 --> 00:01:21,107
MYSLI

12
00:01:21,661 --> 00:01:25,097
Ak bude tento stroj pokračovať
v týchto urob-si-to-sám návrhoch,

13
00:01:25,165 --> 00:01:28,623
môže ho raz nahradiť
ľudská bytosť.

14
00:01:28,969 --> 00:01:33,269
Kým sa budem v tom vŕtať, pozrite
si dnešnú hru, "Osudné čísla."

15
00:01:38,375 --> 00:01:47,491
OSUDNÉ ČÍSLA

16
00:02:04,738 --> 00:02:07,206
Dostali sme dnes nejakú poštu?

17
00:02:07,274 --> 00:02:09,970
Len tvoj almanach.
Žiadne listy.

18
00:02:10,043 --> 00:02:11,533
Očakával si nejaký?

19
00:02:11,611 --> 00:02:14,136
Nie, ale nikdy nevieš,
pokiaľ sa nepozrieš.

20
00:02:14,214 --> 00:02:15,806
A kto by ti písal?

21
00:02:15,882 --> 00:02:20,683
Nikto, moja drahá sestra.
Nikto z celého sveta by mi nepísal.

22
00:02:20,854 --> 00:02:23,288
Potom by si mal byť rád,
že nie je žiadna pošta.

23
........