1
00:03:28,640 --> 00:03:30,040
Haló?

2
00:03:31,680 --> 00:03:33,114
Dokázali jsme to.

3
00:03:35,680 --> 00:03:37,876
<i>No, zas takové překvapení to nebylo.</i>

4
00:03:40,526 --> 00:03:43,596
Já vím, doufám, že splním očekávání.

5
00:03:44,440 --> 00:03:46,636
Jo, taková zodpovědnost.

6
00:03:48,240 --> 00:03:49,390
<i>Obrovská.</i>

7
00:03:49,640 --> 00:03:51,040
Obrovská.

8
00:04:11,080 --> 00:04:12,560
Haló?

9
00:04:17,640 --> 00:04:19,597
Děkuju, že voláš.

10
00:04:21,160 --> 00:04:22,833
Ne, vůbec, v pořádku.

11
00:04:24,080 --> 00:04:26,549
<i>Jsi na vrcholku v mém seznamu..
Báječné.</i>

12
00:04:26,760 --> 00:04:28,160
Báječné.

13
00:04:30,560 --> 00:04:33,120
<i>Neboj, nezapomenu na tebe.</i>

14
00:04:40,796 --> 00:04:41,644
Bille.

15
00:04:42,675 --> 00:04:43,800
Bille!

16
00:04:51,320 --> 00:04:52,720
April.

17
00:04:52,880 --> 00:04:53,726
Janet.

18
00:04:53,776 --> 00:04:55,236
- Gratuluju.
- Děkuju.

19
00:04:55,440 --> 00:04:56,874
<i>Ty jsi to dokázala.</i>

20
00:04:57,760 --> 00:04:59,399
Upřímnou soustrast, Janet.

21
00:04:59,640 --> 00:05:01,757
Protože když jednou dosáhneš na vrchol hory...

22
00:05:01,960 --> 00:05:05,112
Sklapni, Gottfriede.
Ušetři nás metafor.

23
00:05:06,280 --> 00:05:08,351
Jsi hvězda, Janet.

24
00:05:08,600 --> 00:05:09,700
Jsem na tebe pyšná.

25
........