1
00:02:27,140 --> 00:02:30,020
<b>Glacé S01E06
přeložil jethro</b>

2
00:02:43,380 --> 00:02:48,490
- Jak dlouho už kouříte?
- 20 let, možná déle.

3
00:02:48,490 --> 00:02:53,660
- A hodně?
- No. Jak kdy...ano, někdy hodně.

4
00:02:53,660 --> 00:02:56,440
- Je to vážné?
- Určitě je to znepokojující.

5
00:02:56,440 --> 00:03:01,750
Příčinou je asi vysoký krevní tlak, ale vědomí
jste mohl ztratit z důvodu záchvatu paniky.

6
00:03:01,750 --> 00:03:04,630
Nedávejte mi nic silného,
musím zůstat při smyslech.

7
00:03:04,630 --> 00:03:07,920
Nezahrávejte si.
Jedete s námi na dva týdny do nemocnice.

8
00:03:07,920 --> 00:03:11,120
- Ne, teď to rozhodně nejde.
- Buď rozumný, Martine...

9
00:03:11,120 --> 00:03:15,940
Teď ne. Brzy to tady skončí,
pak tam zajedu.

10
00:03:28,140 --> 00:03:30,020
No?

11
00:03:30,020 --> 00:03:34,700
Jak řekl. Opuštěné místo,
100 metrů od hranice.

12
00:03:34,700 --> 00:03:38,060
Kolik nám zbývá času?

13
00:03:38,290 --> 00:03:40,740
6 hodin.

14
00:03:46,260 --> 00:03:50,260
Zítra v tuto dobu budeme pryč.

15
00:04:17,820 --> 00:04:22,340
Tak, kvůli tomuhle se máma zbláznila?

16
00:04:24,540 --> 00:04:27,020
Odpověz!

17
00:04:28,580 --> 00:04:34,220
Jsi monstrum a tohle...
to je tvůj trest.

18
00:05:02,580 --> 00:05:06,460
Charlene, co se děje?

19
00:05:07,240 --> 00:05:11,380
<i>Ještě se nevrátil.</i>

20
00:05:16,300 --> 00:05:19,860
<i>Byla jsem na potratu.</i>

21
00:05:20,740 --> 00:05:26,020
- Řekla jsi mu to?
<i>- Nebere mi telefon.</i>

22
00:05:28,700 --> 00:05:35,260
Nech mu zprávu, napiš,
že ho potřebuješ, zavolá ti.
........