1
00:00:06,088 --> 00:00:07,355
<i>Ten chlapec...</i>

2
00:00:07,371 --> 00:00:09,116
<i>Naozaj sme sa na ňom podpísali.</i>

3
00:00:09,132 --> 00:00:10,765
Nálady, ženy.

4
00:00:10,781 --> 00:00:12,421
Keď budú veci trochu drsné,

5
00:00:12,437 --> 00:00:14,543
- nevzdávaj sa.
- Áno...

6
00:00:14,559 --> 00:00:16,677
<i>Dúfam, že vám to
s kapitánom Caseyim</i>

7
00:00:16,693 --> 00:00:18,562
<i>nie je nepríjemné, že tu som.</i>

8
00:00:18,578 --> 00:00:20,331
On vie, že to medzi nami
nič neznamenalo.

9
00:00:20,347 --> 00:00:22,445
Pre mňa to niečo znamenalo.

10
00:00:23,156 --> 00:00:25,557
<i>Som v tom rehabilitačnom
zariadení každé ráno</i>

11
00:00:25,573 --> 00:00:27,886
<i>pri východe slnka,
aj keď to bolí ako čert.</i>

12
00:00:27,902 --> 00:00:29,897
Nesnaž sa dávať si termíny.

13
00:00:29,913 --> 00:00:33,269
Asi som si nemyslel,
že to pôjde tak pomaly.

14
00:00:37,743 --> 00:00:39,596
Viete, čo je vtipné?

15
00:00:39,612 --> 00:00:41,370
Keby ste bola chlap,

16
00:00:41,386 --> 00:00:43,182
už by som bol hotový.

17
00:00:43,198 --> 00:00:45,027
Nie je to súťaž.

18
00:00:47,698 --> 00:00:50,745
Stíhate cvičiť,
medzi týmito preskúšaniami?

19
00:00:50,761 --> 00:00:52,800
Hej. Dvakrát denne.

20
00:00:53,137 --> 00:00:54,846
Aj trikrát, keď môžem.

21
00:00:54,862 --> 00:00:56,620
Dvakrát stačí.

22
00:00:56,636 --> 00:00:59,878
Zlepšujem sa? Som blízko?

23
00:00:59,894 --> 00:01:01,643
Musím ešte urobiť zopár testov.

24
........