1
00:00:00,150 --> 00:00:02,275
<i>Oběti smrtelné přestřelky...</i>

2
00:00:02,276 --> 00:00:06,379
<i>Chicago završí rok 2018 rostoucím
počtem vražd, jako město vede...</i>

3
00:00:06,420 --> 00:00:07,978
<i>Ráno se Swanem,
Shade 45.</i>

4
00:00:08,003 --> 00:00:11,882
<i>Musíme mluvit o tom,
co se děje v Chicagu.</i>

5
00:00:11,907 --> 00:00:13,529
<i>Chceš vědět, v čem je problém...</i>

6
00:00:13,530 --> 00:00:15,221
<i>Problém je v tom,
že jsme každýmu ukradený.</i>

7
00:00:15,222 --> 00:00:17,379
<i>Nemáme dostatečné vzdělání...</i>

8
00:00:17,380 --> 00:00:19,196
<i>17-letý chlapec, kterého
zastřelil </i>

9
00:00:19,197 --> 00:00:22,362
<i>zástupce šerifa. Dívka se zotavuje
ze střelných zranění z minulé noci...</i>

10
00:00:22,363 --> 00:00:27,233
<i>762 vražd, více jak 3500 přestřelek.</i>

11
00:00:27,234 --> 00:00:29,369
<i>Věci jsou teď mnohem horší, než dřív.</i>

12
00:00:29,370 --> 00:00:30,870
<i>Budeš tam jenom sedět...</i>

13
00:00:30,871 --> 00:00:32,764
<i>Musíme se tomu tématu věnovat,</i>

14
00:00:32,765 --> 00:00:34,374
<i>protože se v Chicagu něco musí změnit.</i>

15
00:00:34,375 --> 00:00:38,375
<i>Jednotka B-9116, stav nouze,
10-1 stav nouze.</i>

16
00:00:38,376 --> 00:00:40,914
<i>Střelba na policistu,
máme zraněného.</i>

17
00:00:40,915 --> 00:00:42,931
<i>Přijíždíme z jižní strany
po Walker avenue,</i>

18
00:00:42,932 --> 00:00:44,183
<i>míříme na Chicago Sever.</i>

19
00:00:44,184 --> 00:00:46,443
<i>Příjezd za 2 minuty.</i>

20
00:00:48,155 --> 00:00:50,754
Několik střelných zranění v hrudníku,
je v kritickém stavu.

21
00:00:50,755 --> 00:00:53,259
Ať na nás čeká chirurg
u vchodu na pohotovost.

22
00:00:53,260 --> 00:00:56,396
<i>Upozornění, policisté na cestě,
mnohočetná střelná zranění.</i>

........