1
00:00:00,657 --> 00:00:04,745
Je to pouhý plášť,
který ukrývá Strážce.

2
00:00:04,786 --> 00:00:07,904
Jakmile se Strážce
dostane ven, vyhledá hostitele.

3
00:00:09,875 --> 00:00:13,128
Využije ho ke sběru informací
o planetě, na které se nachází.

4
00:00:13,170 --> 00:00:15,255
Jakmile získá potřebné informace,

5
00:00:15,297 --> 00:00:19,363
odešle je Brainiacovi
a hostitele zanechá svému osudu.

6
00:00:19,405 --> 00:00:23,524
-Máma už se nevrátí, viď?
-Ne, zlatíčko, nevrátí.

7
00:00:23,566 --> 00:00:25,515
Vale, jdu za tebou.

8
00:00:25,588 --> 00:00:28,644
-Řekni mi, co víš o Brainiacovi.
-Kdo jste?

9
00:00:28,685 --> 00:00:30,760
Nejsi tu, abys kladl otázky.

10
00:00:34,045 --> 00:00:36,151
-Jak se odsud dostaneme?
-Musíme jít rovně.

11
00:00:39,238 --> 00:00:41,146
Jsme přátelé!

12
00:00:41,187 --> 00:00:44,316
Toto je posvátné místo.
Ty sem nepatříš.

13
00:00:44,357 --> 00:00:48,455
Velitelko Zod, ve jménu Raoa
vás tímto obviňuji z velezrady!

14
00:00:48,497 --> 00:00:51,594
Přišla jsem s nabídkou,
která Lytě zachrání život.

15
00:00:51,635 --> 00:00:53,898
-Co mě to bude stát?
-Přísahejte podporu mému otci.

16
00:00:54,722 --> 00:00:57,871
Proč si myslíš,
že se k nám Jayna přidá

17
00:00:57,912 --> 00:01:00,081
a zahodí všechno,
za čím si rod Zodů stojí?

18
00:01:00,123 --> 00:01:04,117
-Náš plán stojí na vojenské...
-Myslíš, že to nevím?

19
00:01:04,315 --> 00:01:06,358
Řekni, kam jsi zavedl tu Cythonnitku.

20
00:01:06,400 --> 00:01:08,579
Ona je klíčem k porážce Brainiaca.

21
00:01:11,530 --> 00:01:12,688
Zůstaň tu.

22
00:01:20,039 --> 00:01:24,147
........