1
00:02:09,682 --> 00:02:12,287
Chtěla jsem,
aby se jmenoval po svém otci -

2
00:02:12,313 --> 00:02:14,794
Denton Winslow Crocker.

3
00:02:14,838 --> 00:02:17,486
Tohle jméno jsme vybrali.

4
00:02:18,577 --> 00:02:22,104
Jako malý trpíval kolikou,

5
00:02:22,131 --> 00:02:24,937
byli jsme vzhůru ve dne v noci.

6
00:02:25,764 --> 00:02:30,136
Můj manžel byl báječný táta,
nesmírně milující a pozorný.

7
00:02:30,172 --> 00:02:34,036
Chodil s ním sem a tam
a jednoho dne říká,

8
00:02:34,062 --> 00:02:38,170
"Je to hotový malý mogul.
Řídí naše životy."

9
00:02:39,684 --> 00:02:43,532
A tak přišel ke svému jménu -
říkali jsme mu Mogie.

10
00:02:44,244 --> 00:02:48,150
Mogie Crocker
se narodil 3. června 1947

11
00:02:48,168 --> 00:02:50,288
jako nejstarší ze čtyř dětí.

12
00:02:50,314 --> 00:02:55,522
Je otec byl učitelem biologie
a Mogie vyrůstal v univerzitních městech

13
00:02:55,558 --> 00:03:00,151
Ithaca, Amherst a Saratoga Springs,

14
00:03:00,186 --> 00:03:04,972
kam se rodina přestěhovala
v roce 1960, když mu bylo třináct.

15
00:03:04,999 --> 00:03:07,779
Matka nám všem četla knížky.

16
00:03:09,010 --> 00:03:13,804
Můj bratr k nim tíhl
rozhodně víc než já.

17
00:03:13,830 --> 00:03:16,223
Měl z nich skutečný požitek.

18
00:03:16,249 --> 00:03:18,783
Mogie nebyl chlapec jako každý jiný.

19
00:03:18,809 --> 00:03:21,242
Inteligentní, samostatně uvažující

20
00:03:21,268 --> 00:03:24,567
a příliš krátkozraký na to,
aby vynikal ve sportu.

21
00:03:24,594 --> 00:03:28,650
Zbožňoval knihy o amerických dějinách
a amerických hrdinech.

22
00:03:28,694 --> 00:03:31,012
Ve dvanácti letech
si začal psát deník,

........