1
00:02:10,802 --> 00:02:14,093
Dělili se o tíhu vzpomínek.

2
00:02:15,114 --> 00:02:18,404
Zvedli, co ostatní již déle neunesli.

3
00:02:20,943 --> 00:02:23,072
Často nesli jeden druhého,

4
00:02:23,192 --> 00:02:25,369
raněné či zesláblé.

5
00:02:26,669 --> 00:02:28,140
Nesli nákazu.

6
00:02:28,166 --> 00:02:30,621
Nesli šachové figurky,
míče na basket,

7
00:02:30,656 --> 00:02:32,965
vietnamsko-anglické slovníky,

8
00:02:32,992 --> 00:02:36,405
odznaky hodnosti,
Bronzové hvězdy a Purpurová srdce,

9
00:02:37,975 --> 00:02:41,160
kartičky z plastu s kodexem etiky.

10
00:02:43,037 --> 00:02:45,070
Nesli nemoci,

11
00:02:45,289 --> 00:02:48,087
mezi nimi malárii a úplavici.

12
00:02:50,832 --> 00:02:52,988
Nesli vši a lišeje

13
00:02:53,108 --> 00:02:55,446
a pijavice a řasy z rýžových polí

14
00:02:55,566 --> 00:02:58,487
a všemožné hniloby a plísně.

15
00:03:02,186 --> 00:03:05,400
Nesli samotnou zemi -

16
00:03:05,520 --> 00:03:08,159
Vietnam.

17
00:03:17,324 --> 00:03:20,931
BÍLÝ DŮM VZDÁVÁ POCTU

18
00:03:22,623 --> 00:03:26,960
NAŠIM VÁLEČNÝM ZAJATCŮM

19
00:03:44,273 --> 00:03:49,733
Mohu vám říci,
když se ohlížím za těmi měsíci a roky,

20
00:03:49,762 --> 00:03:53,618
během nichž jsme poznali
manželky a matky

21
00:03:53,654 --> 00:03:58,102
vás, válečných zajatců,

22
00:03:58,120 --> 00:04:05,033
že to byly a jsou ty nejstatečnější,
nejskvělejší ženy, jaké jsem kdy potkal.

23
00:04:06,644 --> 00:04:10,251
Podá-li mi někdo mou oficiální sklenku,
rád bych pronesl přípitek.

24
00:04:11,649 --> 00:04:12,978
........