1
00:00:07,070 --> 00:00:09,290
<i>Chci jen najít mou sestru
a odvézt ji domů.</i>

2
00:00:09,290 --> 00:00:11,210
<i>- Kde je?
- Je v domě.</i>

3
00:00:11,210 --> 00:00:12,450
<i>Co je to za místo?</i>

4
00:00:12,450 --> 00:00:13,680
Letní domek.

5
00:00:13,680 --> 00:00:15,120
Naše malá plantáž

6
00:00:15,120 --> 00:00:16,820
na vrcholu potravního řetězce.

7
00:00:16,820 --> 00:00:18,520
<i>Když nesníš dost bílkovin,</i>

8
00:00:18,520 --> 00:00:20,590
tělo začně požírat samo sebe.

9
00:00:23,500 --> 00:00:26,620
- Co je to tam?
- Tento dům postavili pašeráci.

10
00:00:26,620 --> 00:00:29,270
Jsou to tunely,
ale ten vchod je zatlučený.

11
00:00:29,270 --> 00:00:31,170
Co to bylo?

12
00:00:31,170 --> 00:00:32,600
To je tvá nemoc.

13
00:00:32,610 --> 00:00:35,010
Rozvoj tvého šílenství.

14
00:00:35,010 --> 00:00:36,940
Vyléčí se to a znovu naroste.

15
00:00:36,940 --> 00:00:40,280
Je potřeba to vyjmout.

16
00:00:40,280 --> 00:00:42,510
Jestli si pro jeho syna

17
00:00:42,520 --> 00:00:44,150
<i>přijde rodina monster...</i>

18
00:00:44,150 --> 00:00:46,620
<i>- bude mi krýt záda.</i>
- Ty idiote.

19
00:00:46,620 --> 00:00:48,520
<i>Jak jsi mohl být tak hloupý?</i>

20
00:00:48,520 --> 00:00:49,650
Na čí straně jsi?

21
00:00:55,160 --> 00:00:59,430
Přípitek, na rodinu.

22
00:00:59,430 --> 00:01:01,430
Na rodinu.

23
00:02:00,030 --> 00:02:02,960
<i>Čas čelit následkům, náčelníku.</i>

24
00:02:14,470 --> 00:02:18,180
<i>Když jsem byl mladý,
........