1
00:00:07,050 --> 00:00:08,850
Co se stalo v Řeznické čtvrti?

2
00:00:08,900 --> 00:00:10,670
Lidé mizí.

3
00:00:10,920 --> 00:00:13,010
<i>Viděla jsi to grafiti.</i>

4
00:00:13,040 --> 00:00:14,980
<i>Bílá tvář, krvavá ústa.</i>

5
00:00:15,110 --> 00:00:17,930
<i>Říká se, že je to Joseph Peach.</i>

6
00:00:17,970 --> 00:00:21,380
<i>Teď, když lidé mizí, tak se říká,
že si je vzal Řezník.</i>

7
00:00:21,380 --> 00:00:23,950
Takže se setkáš
s Tanyou Marcusovou

8
00:00:23,950 --> 00:00:25,860
<i>a s její dcerou, Izzy.</i>

9
00:00:25,990 --> 00:00:28,920
Zajistíte, aby se mně
a mé mámě nic nestalo?

10
00:00:29,160 --> 00:00:30,510
Samozřejmě.
<i>Izzy! </i>

11
00:00:30,530 --> 00:00:33,720
<i>- Někdo je odvedl.
- Když má přijet sociálka, tak matky</i>

12
00:00:33,740 --> 00:00:35,760
někdy prostě zmizí.

13
00:00:35,780 --> 00:00:37,240
Ale vy jste neslyšeli ten její křik.

14
00:00:37,780 --> 00:00:39,560
Na tom nezáleží.

15
00:00:39,560 --> 00:00:41,330
Víte, že mám pravdu, pak Myško.

16
00:00:44,640 --> 00:00:48,620
<i>Musíme jim uříznout hlavy.</i>

17
00:00:50,110 --> 00:00:53,710
- Co je to tam? - Tento dům
postavili pašeráci. Jsou to tunely.

18
00:00:53,740 --> 00:00:55,560
<i>V tomto domě něco je.</i>

19
00:00:57,050 --> 00:00:58,600
<i>Je to něco, k čemu se modlí.</i>

20
00:00:59,540 --> 00:01:01,630
<i>Slíbili jsme tu malou holku.</i>

21
00:01:01,710 --> 00:01:04,050
Musíme tu malou holku doručit.

22
00:01:05,320 --> 00:01:06,500
Izzy?

23
00:01:06,840 --> 00:01:09,930
<i>Lhali ti o Izzy.</i>

24
00:01:10,300 --> 00:01:11,390
........