1
00:00:13,388 --> 00:00:15,682
Určitě bez mapy trefíš zpátky?

2
00:00:15,682 --> 00:00:17,351
Hej, no tak.

3
00:00:17,434 --> 00:00:21,396
Přeci jsem před odchodem
studoval zdejší topografii.

4
00:00:21,980 --> 00:00:25,817
Kdybych tě neznala, řekla bych,
že se na mě snažíš zapůsobit.

5
00:00:25,901 --> 00:00:27,277
Možná ano.

6
00:00:30,656 --> 00:00:34,826
O pět dolarů, že za tím kopcem
je Jupiter Dharových. Pojď.

7
00:00:36,578 --> 00:00:39,414
Odkdy sázím?

8
00:00:39,498 --> 00:00:42,334
Za ty roky
jsme se vsázeli už mnohokrát.

9
00:00:42,417 --> 00:00:45,087
Jo, ale je něco jiného,
když vím, že mám pravdu.

10
00:00:45,087 --> 00:00:47,464
Proto ti dlužím 340 dolarů.

11
00:00:48,382 --> 00:00:50,467
Počkej, ty sis to počítal?

12
00:00:51,051 --> 00:00:53,971
Čekám na den,
kdy to všechno vyhraju zpátky.

13
00:00:54,847 --> 00:00:56,932
Dharovi jsou za tím kopce.

14
00:00:58,725 --> 00:01:01,687
To je motor Jupiteru.
Kde je mých pět dolarů?

15
00:01:02,646 --> 00:01:04,481
Počkej, oni odlétají?

16
00:01:05,524 --> 00:01:06,733
Já nevím.

17
00:01:19,413 --> 00:01:22,207
<i>Probíhá předletové kontrola.</i>

18
00:01:25,210 --> 00:01:28,130
<i>Ke startu dojde za tři minuty.</i>

19
00:01:29,965 --> 00:01:32,843
<i>Victore? Co se děje?</i>

20
00:01:32,843 --> 00:01:34,052
Maureen.

21
00:01:35,762 --> 00:01:37,514
<i>Vy to nevíte, že?</i>

22
00:01:37,514 --> 00:01:40,142
<i>Došlo k nehodě.
Jeden kolonista byl zraněn.</i>

23
00:01:40,142 --> 00:01:41,310
Při pokusu o jeho záchranu

........