1
00:00:00,070 --> 00:00:02,221
- Chookity? Chookity!
- Sestřel laser! Sestřel Laser!

2
00:00:02,256 --> 00:00:05,232
<i>Co se tu Mooncake snaží říct je, že
v minulé epizodě Final Space...</i>

3
00:00:05,233 --> 00:00:07,233
<i>Avocato se zatraceně
dlouho snaží</i>

4
00:00:07,268 --> 00:00:09,302
<i>zachránit svého syna,
Malého Cata,</i>

5
00:00:09,337 --> 00:00:12,199
<i>kterého uvěznil Lord Velitel.
No sakra!</i>

6
00:00:12,233 --> 00:00:13,612
<i>Gary přísahal, že nespočine,</i>

7
00:00:13,613 --> 00:00:18,086
<i>dokud Malý Cato nebude zpátky
doma. A Gary vždy drží své slovo.</i>

8
00:00:31,598 --> 00:00:35,874
<i>Zbývají ti čtyři
minuty kyslíku, Gary.</i>

9
00:00:35,908 --> 00:00:39,322
Avocato, teď by byl vhodný
čas se tu objevit a nabrat mě.

10
00:00:39,356 --> 00:00:41,287
<i>On nepřijde, Gary.</i>

11
00:00:41,322 --> 00:00:43,908
<i>Obávám se, že nikdo nepřijde.</i>

12
00:00:43,943 --> 00:00:47,046
HUE, jaké jsou šance,
že jsem nesmrtelný?

13
00:00:47,081 --> 00:00:50,150
Jako Zeus, Herkules,
nebo Octoprime Rex?

14
00:00:50,184 --> 00:00:52,150
<i>Není zde žádná šance.</i>

15
00:00:52,184 --> 00:00:53,321
Myslím, že je tu šance,

16
00:00:53,322 --> 00:00:55,700
že v sobě něco z Octoprima Rexe mám.
Fakt velká.

17
00:00:55,701 --> 00:00:59,908
<i>Nemáš absolutně žádnou šanci,
protože Octoprime Rex</i>

18
00:00:59,943 --> 00:01:01,805
<i>je tebou zcela vymyšlený.</i>

19
00:01:01,839 --> 00:01:03,528
Když převedeme na procenta,

20
00:01:03,529 --> 00:01:06,287
že se stanu
z osmi stran obrněným T-Rexem,

21
00:01:06,322 --> 00:01:07,390
kolik to vychází?

22
00:01:07,391 --> 00:01:09,356
<i>Nula procent.</i>
........