1
00:01:15,650 --> 00:01:16,850
<i>V roce 1789</i>

2
00:01:17,100 --> 00:01:19,935
<i>se objevil krvežíznivý netvor</i>

3
00:01:20,185 --> 00:01:23,060
<i>a v celé zemi vyvolal pozdvižení.</i>

4
00:01:23,235 --> 00:01:26,350
<i>Toto je jeho popis.</i>

5
00:01:36,100 --> 00:01:39,516
<i>Sál lidem krev a uměl létat.</i>

6
00:01:39,560 --> 00:01:43,935
<i>Byl hodně silný a
zranění se mu ihned zahojila.</i>

7
00:01:43,975 --> 00:01:46,066
<i>PŘÍSNĚ TAJNÉ</i>

8
00:01:50,891 --> 00:01:53,435
<i>Jediný způsob, jak ho zabít,</i>

9
00:01:54,516 --> 00:01:55,891
<i>bylo upálení.</i>

10
00:01:56,560 --> 00:01:58,600
<i>Život krví, smrt ohněm.</i>

11
00:01:59,266 --> 00:02:01,600
<i>Krev ho oživila.</i>

12
00:02:01,685 --> 00:02:03,766
<i>Oheň zabil.</i>

13
00:02:05,016 --> 00:02:06,016
Támhle!

14
00:02:06,100 --> 00:02:07,600
Najděte ho!

15
00:02:07,685 --> 00:02:08,810
Prohledejte kopec!

16
00:02:08,975 --> 00:02:10,100
- Támhle!
- Chyťte ho!

17
00:02:30,516 --> 00:02:31,516
Tudy!

18
00:02:31,600 --> 00:02:32,600
Chyťte ho!

19
00:02:40,350 --> 00:02:41,641
Nažeňte ho!

20
00:02:45,391 --> 00:02:46,600
Dostaňte ho před úsvitem.

21
00:03:15,185 --> 00:03:16,475
Kde je?

22
00:03:32,016 --> 00:03:33,016
Kdo...

23
00:03:34,850 --> 00:03:35,850
jsem?

24
00:03:39,141 --> 00:03:40,685
Prohledejte to všude!

25
00:03:41,935 --> 00:03:43,560
........