1
00:00:11,094 --> 00:00:14,723
<i>Minulý týden o Štědrém dni
zasáhl Zemi velmi jasný meteorit</i>

2
00:00:14,723 --> 00:00:17,726
<i>ve 21:37 pacifického času.</i>

3
00:00:18,018 --> 00:00:20,479
<i>Právě teď stojím
na pokraji vyhrazené oblasti...</i>

4
00:00:20,479 --> 00:00:21,522
To nedává smysl.

5
00:00:21,522 --> 00:00:23,815
<i>Tohle byla kdysi
součást Yukonu v Kanadě...</i>

6
00:00:23,815 --> 00:00:25,067
Co?

7
00:00:25,817 --> 00:00:28,904
Máme satelity,
které by tyto věci měly odhalit.

8
00:00:29,279 --> 00:00:31,240
- Varovali nás.
- Jen pár dnů předem.

9
00:00:31,240 --> 00:00:32,741
Měly by to být měsíce.

10
00:00:32,741 --> 00:00:35,244
- Možná letěl moc rychle.
- To je tvoje teorie?

11
00:00:35,244 --> 00:00:37,996
- Že letěl moc rychle?
- Neřekla jsem, že je dobrá.

12
00:00:37,996 --> 00:00:42,042
Nemohla jeho radiace
oslepit naše satelity?

13
00:00:44,503 --> 00:00:49,216
Možná. Nic zatím neodpovídá
žádnému našemu modelu, takže...

14
00:00:49,299 --> 00:00:50,759
Co to znamená?

15
00:00:51,802 --> 00:00:56,682
Když nějaký objekt této
velikosti projde atmosférou a narazí,

16
00:00:56,682 --> 00:01:00,060
vystřelí do vzduchu
stovky menších částí,

17
00:01:00,894 --> 00:01:04,231
čímž vytvoří menší meteority,
které zase spadnou na Zemi,

18
00:01:04,231 --> 00:01:06,900
ale nebyly hlášeny
žádné další dopady.

19
00:01:09,611 --> 00:01:12,865
Wille,
jako každý miluju otravný zvuky,

20
00:01:12,948 --> 00:01:16,702
- ale mohl bys s tím přestat?
- Jen se snažím kontaktovat tátu.

21
00:01:16,702 --> 00:01:20,080
Je uprostřed toho všeho.
Chci vědět, že je v bezpečí.

........