1
00:01:15,284 --> 00:01:18,579
<i>Tady Will Robinson
z 24. koloniální skupiny.</i>

2
00:01:18,912 --> 00:01:22,040
<i>Nahrávám to, protože se zdá...</i>

3
00:01:23,417 --> 00:01:28,714
<i>že jsem první člověk, co objevil
důkaz o mimozemské inteligenci.</i>

4
00:01:30,841 --> 00:01:35,804
<i>Tohle je zřejmě první umělecké dílo
umělé inteligence mimozemského původu.</i>

5
00:01:38,098 --> 00:01:40,684
<i>Jak své mistrovské dílo nazveš?</i>

6
00:01:40,684 --> 00:01:42,311
<i>Nebezpečí.</i>

7
00:01:44,688 --> 00:01:46,815
<i>Zkusíme něco jiného.</i>

8
00:02:37,074 --> 00:02:40,702
- <i>To je varování o nedostatku kyslíku.</i>
- <i>Jo.</i>

9
00:02:42,120 --> 00:02:44,998
<i>Zbývají nám jen dvě hodiny vzduchu.</i>

10
00:02:46,166 --> 00:02:47,835
<i>Přesně tak.</i>

11
00:02:48,627 --> 00:02:50,087
<i>Skvělý.</i>

12
00:02:53,590 --> 00:02:56,218
Jak nás mohlo napadnout,
že letět do vesmíru

13
00:02:56,218 --> 00:02:59,137
jako ti nejprimitivnější
astronauti v dějinách je chytrý?

14
00:02:59,137 --> 00:03:01,932
- Musíme to zase řešit?
- Měl jste to stočit doleva.

15
00:03:01,932 --> 00:03:04,977
Maureen neodpověděla,
což se jí nepodobá.

16
00:03:05,018 --> 00:03:10,315
Doleva nebo doprava. 50 na 50.
V mém světě je to skvělá šance.

17
00:03:10,315 --> 00:03:13,569
50% vyhlídky na smrt,
to mi přijde jako strašná šance.

18
00:03:13,569 --> 00:03:16,154
Nikdy nevystřelujte člověka
do vesmíru bez jeho svolení.

19
00:03:16,154 --> 00:03:18,240
To je normální zdvořilost.

20
00:03:22,327 --> 00:03:24,746
Hej. Ještě pořád máme dvě hodiny.

21
00:03:26,582 --> 00:03:28,584
Měli jsme 50% šanci.

22
00:03:31,295 --> 00:03:33,714
<i>Hej, máme tady práci.
Zvedni to.</i>

........