1
00:00:24,134 --> 00:00:26,799
Mnohým z nás, když jsme byli děti,

2
00:00:26,800 --> 00:00:30,091
rodiče četli pohádky.

3
00:00:30,092 --> 00:00:35,466
Byli tam rytíři, draci,
byli tam kouzelníci,

4
00:00:35,467 --> 00:00:38,508
a obři.

5
00:00:38,509 --> 00:00:42,049
Byl ztělesněním těch pohádek.

6
00:00:42,050 --> 00:00:46,008
Byl žijícím projevem našich
dětských snů.

7
00:00:48,800 --> 00:00:52,924
A z Grenoblu ve Francouzských Alpách,

8
00:00:52,925 --> 00:00:56,841
216kg vážící,

9
00:00:56,842 --> 00:01:00,799
osmý div světa,

10
00:01:00,800 --> 00:01:04,591
André the Giant.

11
00:01:04,592 --> 00:01:07,133
Všichni si pamatují ten moment,

12
00:01:07,134 --> 00:01:09,299
kdy poprvé spatřili Andrého the Gianta.

13
00:01:09,300 --> 00:01:13,466
Všichni jsme byli zaujati
André the Giantem jako človekem,

14
00:01:13,467 --> 00:01:15,633
ale důvod, proč jsme byli tak zaujati byl,

15
00:01:15,634 --> 00:01:19,174
protože vypadal daleko větší.

16
00:01:19,175 --> 00:01:21,508
On byl Bůh.

17
00:01:21,509 --> 00:01:23,508
Davy šílí.

18
00:01:23,509 --> 00:01:27,258
Na tohohle jsme všichni čekali.

19
00:01:27,259 --> 00:01:28,842
André the Giant.

20
00:01:33,300 --> 00:01:34,841
Svatá prostoto!

21
00:01:34,842 --> 00:01:36,758
André the Giant, skáče z horního provazu!

22
00:01:39,883 --> 00:01:41,924
André vyčistil ring!

23
00:01:41,925 --> 00:01:44,384
S tímhle chlapem si nechcete nic začít.

24
00:01:46,676 --> 00:01:50,133
Podívejte se na velikost toho obra!

25
........