1
00:00:00,600 --> 00:00:03,888
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,920 --> 00:00:07,466
Vím, že si na toto místo
musí člověk zvyknout.

3
00:00:15,570 --> 00:00:18,177
<i>Už vím, co je s těmi tuříny.</i>

4
00:00:18,200 --> 00:00:21,111
- Nosatci.
- Patříte k nim!

5
00:00:21,555 --> 00:00:24,333
- Ke komu?
- K Supům.

6
00:00:24,444 --> 00:00:28,022
- Nevím, co to znamená.
- Ukaž nám, kde jste ji našli.

7
00:01:34,311 --> 00:01:36,688
Vidím, že sis prožil něco nepříjemnýho.

8
00:01:38,977 --> 00:01:42,555
Mluvím pravdu, ne?
Kvůli tomu jste mi vzali dodávku.

9
00:01:44,177 --> 00:01:46,311
Hledáte někoho?

10
00:01:46,844 --> 00:01:50,111
- Co vám udělali?
- Al.

11
00:01:54,222 --> 00:01:56,155
Nechce s námi mluvit.

12
00:01:57,066 --> 00:01:59,888
Tak ho raději nechme být.

13
00:02:00,177 --> 00:02:04,066
Jen vám chci pomoci.
Všichni tu dýcháme.

14
00:02:05,044 --> 00:02:07,266
To znamená,
že kopeme za jeden tým.

15
00:02:15,400 --> 00:02:19,111
- Kde je ta odbočka?
- Už jsme na ni měli narazit.

16
00:02:21,533 --> 00:02:23,733
Řekla nám vůbec správnou cestu?

17
00:02:25,333 --> 00:02:27,333
Jo, řekla.

18
00:02:28,311 --> 00:02:30,288
Jen jsem neřekla všechno.

19
00:02:30,666 --> 00:02:33,555
Asi jsi nepochopila,
kdo tu teď velí.

20
00:02:33,888 --> 00:02:37,244
- Nemá to cenu, Al.
- Ne, bude to po našem.

21
00:02:38,911 --> 00:02:42,022
Chci vědět něco, co víte
jen vy. To, co se vám přihodilo.

22
00:02:42,311 --> 00:02:46,244
A já vím něco, co chcete vy.
To, kde jsem našla tu vlajku.
........