1
00:00:26,985 --> 00:00:30,072
<i>Právě jsem šel dolů, na poštu,</i>

2
00:00:30,155 --> 00:00:32,282
<i>což jsou tak dva, tři bloky,</i>

3
00:00:32,366 --> 00:00:34,952
když jsem přímo uprostřed ulice uviděl stát

4
00:00:35,035 --> 00:00:37,120
<i>takového štíhlého chlapíka...</i>

5
00:00:38,830 --> 00:00:42,292
<i>Hned mě napadlo,
že to není Američan.</i>

6
00:00:42,376 --> 00:00:45,295
<i>Evropani se dali poznat podle bot.</i>

7
00:00:45,379 --> 00:00:49,883
<i>Měl takové módní, kožené polobotky,
žádné kovbojské boty.</i>

8
00:00:52,344 --> 00:00:56,306
Zeptal se, "Vy tady bydlíte?"
a já na to "Jo, já tady bydlím."

9
00:00:56,390 --> 00:00:59,017
A on odpověděl, "Přijedou sem."

10
00:01:00,477 --> 00:01:02,854
<i>"Brzy sem přijedou další."</i>

11
00:01:02,938 --> 00:01:06,149
<i>A dodal,
"Asi nastanou dost problémy."</i>

12
00:01:06,233 --> 00:01:09,486
"Přijede sem spousta lidí."

13
00:01:09,570 --> 00:01:12,197
Vyznělo to, jako že neví, co říká.

14
00:01:12,281 --> 00:01:17,786
Kdo mohl čekat, víte,
že to nabere takové grády?

15
00:01:17,869 --> 00:01:23,750
Bylo to nepředstavitelné,
ani ve snu by vás to nenapadlo, víte?

16
00:01:24,668 --> 00:01:28,630
Bylo to tak děsivé,
že si to nikdo ani nedokázal představit.

17
00:01:45,188 --> 00:01:49,776
Antelope bylo malé tiché místo
na konci světa.

18
00:01:52,904 --> 00:01:56,617
Prakticky izolované od okolního světa.

19
00:02:08,795 --> 00:02:10,047
<i>Město Antilope...</i>

20
00:02:11,048 --> 00:02:15,469
<i>...jenom staré, ospalé a malé městečko,
ve kterém se dalo napočítat 50 lidí.</i>

21
00:02:15,552 --> 00:02:17,971
Bylo maličké a tiché.

22
00:02:18,639 --> 00:02:20,307
<i>Mělo svou poštu.</i>

23
00:02:23,393 --> 00:02:24,436
<i>Svůj obchod.</i>
........