1
00:00:12,390 --> 00:00:15,230
ULTRA Q

2
00:00:16,010 --> 00:00:23,551
Ultraman
SF tokusatsu série

3
00:00:23,576 --> 00:00:27,518
Kdo přichází?

4
00:00:28,640 --> 00:00:35,670
Na hrudi odznak s padající hvězdou.

5
00:00:36,010 --> 00:00:42,980
Hrdý na svůj paprsek,
střílí nepřátele.

6
00:00:43,450 --> 00:00:47,010
Ze Země světla, aby nás chránil...

7
00:00:47,180 --> 00:00:54,050
přišel náš Ultraman.

8
00:01:05,970 --> 00:01:13,140
Kapsle v ruce svítí a jiskří.

9
00:01:13,380 --> 00:01:20,380
Vydává záři milionů wattů.

10
00:01:20,880 --> 00:01:24,550
Ze Země světla,
ve jménu spravedlnosti...

11
00:01:24,640 --> 00:01:29,710
přišel náš Ultraman.

12
00:01:30,150 --> 00:01:34,150
Překlad: salfa72 Duben 2018
Nyarley kaijukeizer.blogspot.com

13
00:01:34,410 --> 00:01:39,050
Krvelačná rostlina Keronia

14
00:01:41,230 --> 00:01:43,150
Jak už všichni víte,

15
00:01:43,440 --> 00:01:48,160
Goto, který odešel do jihoamerického
ústředí, jako korespondent...

16
00:01:48,630 --> 00:01:53,480
se po 20 letech vrátil. Po odpočinku
bude pracovat tady s námi.

17
00:01:53,860 --> 00:01:57,890
Kapitáne, počkejte!
Říkáte, že tam strávil dvacet let?

18
00:01:58,930 --> 00:02:01,630
Ale Goto vypadá...

19
00:02:03,050 --> 00:02:05,860
jako třicátník!

20
00:02:07,350 --> 00:02:09,900
- Kolik je ti?
- Třicet.

21
00:02:11,290 --> 00:02:13,930
Co? Tak tedy...
To znamená, že...

22
00:02:14,520 --> 00:02:17,780
pracuješ pro vědeckou hlídku
už od svých deseti let?

23
00:02:19,020 --> 00:02:21,250
........