1
00:00:14,290 --> 00:00:15,160
Nedívej se!

2
00:00:23,820 --> 00:00:24,680
Setoko...

3
00:00:26,700 --> 00:00:28,300
Promiň.

4
00:00:40,300 --> 00:00:46,400
<i>Mám problém s láskou, protože
mě můj bratr má moc rád!</i>

5
00:00:46,600 --> 00:00:51,000
<i>Epizoda 5</i>

6
00:00:54,470 --> 00:00:55,560
Půjdu domů.

7
00:00:56,160 --> 00:00:57,440
Chceš, abych tě doprovodil?

8
00:00:58,940 --> 00:01:00,220
Nejsi nemocný?

9
00:01:01,260 --> 00:01:01,960
Jo.

10
00:01:02,540 --> 00:01:03,260
Chápu.

11
00:01:05,200 --> 00:01:05,960
Omlouvám se.

12
00:01:06,210 --> 00:01:07,320
Tak se uvidíme zítra.

13
00:01:29,000 --> 00:01:31,420
<i>Mohu tě opravdu milovat?</i>

14
00:02:08,640 --> 00:02:09,320
Ty!

15
00:02:09,440 --> 00:02:10,520
Probuď se!

16
00:02:12,180 --> 00:02:13,280
Bratře?

17
00:02:13,900 --> 00:02:15,020
Kde je Haruka?

18
00:02:17,180 --> 00:02:18,140
Vedle v posteli.

19
00:02:19,520 --> 00:02:21,500
Ptám se tě, protože tam není.

20
00:02:24,490 --> 00:02:25,210
Co?

21
00:02:25,660 --> 00:02:27,120
Co? Od kdy?

22
00:02:27,890 --> 00:02:29,020
Sakra!

23
00:02:36,900 --> 00:02:38,780
Nechoď jinou cestou!

24
00:02:40,420 --> 00:02:41,470
Bratře!

25
00:02:41,870 --> 00:02:42,840
Co ty tu?
........