1
00:00:01,332 --> 00:00:02,652
Nemôžem si dovoliť
Zaneov vklad.

2
00:00:02,653 --> 00:00:04,886
Ak to zatiahnem
z vlastného vrecka

3
00:00:04,921 --> 00:00:07,926
a prídu na to ostatní partneri,
bude ma to stáť milióny.

4
00:00:07,927 --> 00:00:09,693
Jessica, ja to potrebujem.

5
00:00:09,729 --> 00:00:11,295
Tie peniaze ti
vlastne požičiavam

6
00:00:11,490 --> 00:00:12,856
a ty ich požičiavaš jemu

7
00:00:12,892 --> 00:00:15,292
a ak to nebude
nikto nikomu splácať,

8
00:00:15,327 --> 00:00:17,728
každému to bude jedno.
- Ďakujem.

9
00:00:17,763 --> 00:00:19,603
Harvey, prišiel čas
zvesiť moje meno.

10
00:00:19,645 --> 00:00:21,312
A keby som povedal,
že súhlasím?

11
00:00:21,347 --> 00:00:22,791
Potom musíš vyriešiť dve veci.

12
00:00:22,815 --> 00:00:24,682
Koľko utratíte,
aby ste ma vyplatili,

13
00:00:24,717 --> 00:00:26,261
a ako túto vec otočíte?

14
00:00:26,262 --> 00:00:27,428
V momente, keď jej vystavíme šek

15
00:00:27,463 --> 00:00:28,954
nebudeme mať
pred súdom šancu.

16
00:00:28,955 --> 00:00:30,171
Bude to ako jednosmerný
lístok na ceste k bankrotu.

17
00:00:30,172 --> 00:00:31,857
Ja nenechám toho kreténa

18
00:00:31,858 --> 00:00:33,736
vrátiť sa tam, odkiaľ
ho Jessica vyhnala.

19
00:00:33,737 --> 00:00:35,854
Počkaj. Stanley Gordon
sa nechce vrátiť.

20
00:00:35,855 --> 00:00:38,033
Chce, aby sa Jessicino meno
vyváľalo v bahne.

21
00:00:38,057 --> 00:00:39,390
Ak verejne prehlásime,

22
00:00:39,425 --> 00:00:40,736
........