1
00:00:02,300 --> 00:00:05,200
Překlad: Yusek
Korekce: Mejsy

2
00:00:06,200 --> 00:00:08,540
Kde je operační sada,
kterou nám dal Profesor?

3
00:00:08,600 --> 00:00:10,500
- Je tam skalpel.
- Má ji Berlín.

4
00:00:11,780 --> 00:00:14,780
Chirurgové! Běž jim
ukrást nástroje. Dělej.

5
00:00:14,860 --> 00:00:16,660
- Dobře.
- Počkej, počkej!

6
00:00:17,380 --> 00:00:18,700
Dej mu tenhle vzkaz.

7
00:00:31,000 --> 00:00:33,700
SOBOTA 18:31 h

8
00:00:38,300 --> 00:00:40,960
33 HODIN OD PŘEPADENÍ

9
00:01:22,990 --> 00:01:23,990
Co je?

10
00:01:25,670 --> 00:01:27,990
Občas jsou v televizi lidi jako ty.

11
00:01:29,105 --> 00:01:30,185
Jako já?

12
00:01:30,792 --> 00:01:32,092
Lupiči.

13
00:01:33,270 --> 00:01:36,950
Ale ty na lupiče moc nevypadáš.
Je vidět, že v tom nejsi kovaný.

14
00:01:37,168 --> 00:01:38,188
Jak to?

15
00:01:39,715 --> 00:01:41,415
Podle toho, jak držíš zbraň.

16
00:01:48,752 --> 00:01:51,452
Myslel jsem si, že jsi
dcera velvyslance, a ne Ramba.

17
00:01:51,513 --> 00:01:53,593
Táta chtěl mít vždycky syna.

18
00:01:54,769 --> 00:01:57,853
A už od pěti let
mě brával střílet.

19
00:01:58,561 --> 00:01:59,721
Střílet?

20
00:01:59,927 --> 00:02:00,967
Na co?

21
00:02:01,464 --> 00:02:02,724
Na špejle na pouti?

22
00:02:04,368 --> 00:02:06,006
Na divočáky, jeleny,

23
00:02:06,585 --> 00:02:07,665
antilopy...

........