1
00:00:01,001 --> 00:00:03,504
<i>Jsem Uhtred, syn Uhtreda,</i>

2
00:00:03,670 --> 00:00:07,891
<i>Když jsem byl dítě, mou
sestru Thyru napadl Sven</i>

3
00:00:08,050 --> 00:00:10,018
<i>a díval se na její nahotu.</i>

4
00:00:11,762 --> 00:00:14,857
<i>Náš otec se pomstil.</i>

5
00:00:15,015 --> 00:00:18,690
Pak mu vezmu jen jedno oko.

6
00:00:19,853 --> 00:00:21,696
Kjartane, jsi vyhoštěn!

7
00:00:21,813 --> 00:00:27,161
<i>A tak po několika letech Kjartan
vypálil náš dům a zabil naše rodiče.</i>

8
00:00:30,113 --> 00:00:32,161
<i>Myslel jsem, že je Thyra mrtvá.</i>

9
00:00:32,282 --> 00:00:35,502
Nebudu jen postávat a nenechám
si vzít všechno, co mi patří.

10
00:00:36,245 --> 00:00:37,667
<i>Ale žije.</i>

11
00:00:37,788 --> 00:00:41,258
<i>Drží ji v řetězech stejně,
jako jsem byl držen já.</i>

12
00:00:42,751 --> 00:00:45,095
<i>Nezemře jako otrokyně.</i>

13
00:00:45,212 --> 00:00:47,135
<i>Nebude sdílet Haligův osud.</i>

14
00:00:48,048 --> 00:00:52,554
<i>Z nařízení krále Alfréda mě
můj bratr Ragnar našel a osvobodil.</i>

15
00:00:53,554 --> 00:00:57,730
<i>Jak jsem usiloval o pomstu
svého přítele, svého uvěznění</i>

16
00:00:57,891 --> 00:01:00,644
<i>a toho, že mě oddělili od Gisely,</i>

17
00:01:00,769 --> 00:01:04,364
<i>zabil jsem opata
Eadreda, muže božího.</i>

18
00:01:04,481 --> 00:01:09,578
<i>Cenou za to bylo znovuobnovení
slibu věrnosti Alfrédovi z Wessexu.</i>

19
00:01:12,573 --> 00:01:14,746
<i>Osud je vše.</i>

20
00:01:45,899 --> 00:01:50,099
Překlad: hermionablack,
LuAn, Bobisudka

21
00:01:50,111 --> 00:01:52,211
Časování a korekce na Blu-ray:
Lord Mazour

22
00:01:52,411 --> 00:01:56,458
<i><b>POSLEDNÍ KRÁLOVSTVÍ
S02E04</b></i>

23
........