1
00:00:05,719 --> 00:00:07,930
<i>- Tati?
- Ano, synku?</i>

2
00:00:08,344 --> 00:00:09,883
<i>Vyprávěj mi příběh.</i>

3
00:00:10,874 --> 00:00:13,835
<i>- Jaký?
- O našem domově.</i>

4
00:00:15,343 --> 00:00:17,516
<i>Před milióny let...</i>

5
00:00:17,915 --> 00:00:20,378
<i>meteorit z vibrania...</i>

6
00:00:20,593 --> 00:00:23,057
<i>té nejodolnější hmoty ve vesmíru...</i>

7
00:00:23,237 --> 00:00:25,819
<i>dopadl na africký kontinent...</i>

8
00:00:27,205 --> 00:00:30,047
<i>a ovlivnil na něm
veškerý rostlinný život.</i>

9
00:00:30,275 --> 00:00:32,096
<i>A když nastala éra lidstva...</i>

10
00:00:32,229 --> 00:00:34,947
<i>usadilo se tam pět kmenů a nazvaly ho...</i>

11
00:00:35,416 --> 00:00:36,717
<i>Wakanda.</i>

12
00:00:38,959 --> 00:00:43,961
<i>Kmeny mezi sebou neustále bojovaly,
až dostal jednoho dne šaman válečníků</i>

13
00:00:43,967 --> 00:00:47,180
<i>vidění panteří bohyně Bast,</i>

14
00:00:47,186 --> 00:00:50,421
<i>které ho zavedlo
k bylině ve tvaru srdce.</i>

15
00:00:51,223 --> 00:00:54,332
<i>Rostlině, která ho obdařila
nadpozemskou silou,</i>

16
00:00:54,525 --> 00:00:56,842
<i>rychlostí a zostřenými smysly.</i>

17
00:00:56,991 --> 00:00:58,775
<i>Válečník se stal králem...</i>

18
00:00:58,781 --> 00:01:00,961
<i>a první Černý panter.</i>

19
00:01:01,164 --> 00:01:03,470
<i>Ochránce Wakandy.</i>

20
00:01:04,195 --> 00:01:07,031
<i>Čtyři kmeny souhlasily
držet se králových zákonů,</i>

21
00:01:07,149 --> 00:01:11,445
<i>ale lidé kmenu Jabari se usadili
osamoceně vysoko v horách.</i>

22
00:01:12,258 --> 00:01:15,359
<i>Wakanďané použili vibranium
ke stvoření technologií,</i>

23
00:01:15,422 --> 00:01:18,693
<i>dokonalejších,
........