1
00:00:02,503 --> 00:00:03,838
Nemôžem si dovoliť
Zaneov vklad.

2
00:00:03,838 --> 00:00:05,798
Ak to zatiahnem
z vlastného vrecka

3
00:00:05,798 --> 00:00:09,176
a prídu na to ostatní partneri,
bude ma to stáť milióny.

4
00:00:09,176 --> 00:00:10,761
Jessica, ja to potrebujem.

5
00:00:10,761 --> 00:00:13,012
Tie peniaze ti
vlastne požičiavam

6
00:00:13,012 --> 00:00:16,391
a ty ich požičiavaš jemu
a ak to nebude nikto nikomu splácať,

7
00:00:16,391 --> 00:00:18,393
každému to bude jedno.
- Ďakujem.

8
00:00:18,393 --> 00:00:20,646
Harvey, prišiel čas
zvesiť moje meno.

9
00:00:20,646 --> 00:00:22,272
A keby som povedal,
že súhlasím?

10
00:00:22,272 --> 00:00:24,023
Potom musíš vyriešiť dve veci.

11
00:00:24,023 --> 00:00:26,151
Koľko utratíte,
aby ste ma vyplatili,

12
00:00:26,151 --> 00:00:29,196
a ako túto vec otočíte?
- V momente, keď jej vystavíme šek

13
00:00:29,196 --> 00:00:31,448
nebudeme mať pred súdom šancu.
Bude jednosmerný lístok k bankrotu.

14
00:00:31,448 --> 00:00:34,117
Ja nenechám toho kreténa
vrátiť sa tam,

15
00:00:34,117 --> 00:00:36,537
odkiaľ ho Jessica vyhnala.
- Stanley Gordon nechce peniaze.

16
00:00:36,537 --> 00:00:39,247
Chce, aby sa Jessicino meno
vyváľalo v bahne.

17
00:00:39,247 --> 00:00:41,792
Ak verejne prehlásime,
že sa zbavíme Jessicy--

18
00:00:41,792 --> 00:00:43,168
- Nikdy.
- Ak to urobíme,

19
00:00:43,168 --> 00:00:45,504
Jessica dostane peniaze
a my z toho vyviazneme.

20
00:00:45,504 --> 00:00:48,089
Len som rozmýšľal, či je nejaký dôvod
prečo mi na stole leží

21
00:00:48,089 --> 00:00:51,010
........