1
00:00:02,098 --> 00:00:04,398
<i>Údajně jste viděli:</i>

2
00:00:04,916 --> 00:00:06,471
Jsem mrtvá.

3
00:00:07,455 --> 00:00:10,421
Zabil jsi mě. Fakt že jo.

4
00:00:11,188 --> 00:00:13,015
- Nezabil.
- Ale jo, zabils mě.

5
00:00:13,017 --> 00:00:15,683
Za to máš mínusový body.

6
00:00:15,825 --> 00:00:19,742
Jsi to vůbec ty?
Nebo je to maska?

7
00:00:19,744 --> 00:00:21,188
Jsme v pasti.

8
00:00:24,966 --> 00:00:26,199
Musíš mi pomoct.

9
00:00:27,189 --> 00:00:29,916
Jsem jako domácí zvíře
nebo kytka v květináči.

10
00:00:30,322 --> 00:00:34,326
Promluvíš si s ním?
Dostaneš mě odsud?

11
00:00:34,522 --> 00:00:39,966
Jak bys naložila s novým
životem v novém těle?

12
00:00:39,968 --> 00:00:42,634
Žila bych úplně na max.

13
00:00:43,855 --> 00:00:47,055
A co potom?

14
00:01:22,422 --> 00:01:26,169
<i>Nalezen nový symptom.
Nevysvětlitelná nevolnost.</i>

15
00:01:27,300 --> 00:01:30,633
<i>Jakýkoliv posun v realitě
může být znamením útoku.</i>

16
00:01:30,997 --> 00:01:34,000
<i>Jestli něco ucítíte, nahlaste to.</i>

17
00:01:42,623 --> 00:01:45,089
Tahle cimra mi nahání husí kůži.

18
00:01:46,714 --> 00:01:48,320
Nastavte ruku.

19
00:01:49,522 --> 00:01:52,222
- Cože?
- Ruku, prosím.

20
00:02:16,300 --> 00:02:17,502
Vaše jméno?

21
00:02:22,037 --> 00:02:26,037
Kde je David? Hrozně moc
bych s ním chtěla mluvit.

22
00:02:33,322 --> 00:02:36,069
- Máte to támhle.
- Řekněte své jméno.

23
00:02:42,522 --> 00:02:45,633
........