1
00:00:06,523 --> 00:00:08,523
Streda

2
00:01:29,924 --> 00:01:31,634
Čo je to teda?

3
00:01:36,847 --> 00:01:38,849
Reggieho žetón.

4
00:01:38,891 --> 00:01:40,851
Takto chcel požiadať mamu o ruku.

5
00:01:40,893 --> 00:01:43,103
Alebo sa rozhodol požiadať.

6
00:01:43,921 --> 00:01:46,065
Áno, nie.

7
00:01:46,632 --> 00:01:49,068
Trikrát s ním hádzal,
kým nepadlo "áno".

8
00:01:53,388 --> 00:01:54,782
Dal jej ho.

9
00:01:55,224 --> 00:01:56,725
Ona ho dala mne.

10
00:01:57,976 --> 00:01:59,328
Pre šťastie.

11
00:02:03,815 --> 00:02:05,709
Stále to ešte nevie.

12
00:02:06,360 --> 00:02:08,629
Skúšaj ďalej.
Podarí sa ti to.

13
00:02:12,449 --> 00:02:13,801
Počkáš ma?

14
00:02:13,843 --> 00:02:15,410
Môžeme ísť do banky spolu.

15
00:02:16,495 --> 00:02:19,139
Potrebujem jej poslednú vôľu.

16
00:02:19,915 --> 00:02:22,393
Nech to môžeme urobiť tak ako si priala.

17
00:02:23,265 --> 00:02:24,353
Dobre.

18
00:02:25,254 --> 00:02:26,522
Zorganizuj si deň.

19
00:02:26,564 --> 00:02:28,774
Môžeš mi zavolať a stretneme sa tam.

20
00:02:29,466 --> 00:02:31,901
Dobre.
Vďaka.

21
00:02:35,305 --> 00:02:37,533
- To je Jerry.
- Áno.

22
00:02:37,975 --> 00:02:39,618
Môžem tu zostať?

23
00:02:39,893 --> 00:02:42,246
Samozrejme.
Pochopí to.

24
00:02:52,281 --> 00:02:54,383
Jerry, poď ďalej.
........