1
00:00:00,710 --> 00:00:02,053
Bria Jamisonová?

2
00:00:02,053 --> 00:00:04,764
Jej otec sa dostal do problémov
s liekmi proti bolestiam.

3
00:00:04,780 --> 00:00:06,039
Je to dobré dieťa.

4
00:00:06,040 --> 00:00:11,023
Zástupca komisára sa ma pýtal
kto by ma mal nahradiť,

5
00:00:11,039 --> 00:00:12,716
keď odídem do dôchodku.

6
00:00:12,732 --> 00:00:14,732
Povedal som mu, Wallace Boden.

7
00:00:14,748 --> 00:00:16,199
Zástupca okresného veliteľa.

8
00:00:16,215 --> 00:00:17,935
Sakra, to je veľké povýšenie.

9
00:00:17,951 --> 00:00:20,800
Ak tento týždeň
nedostanem povolenie, odstúpim.

10
00:00:20,816 --> 00:00:22,840
Choď na to preskúšanie,
dones výsledky,

11
00:00:22,856 --> 00:00:24,405
a z toho budeme pokračovať.

12
00:00:24,421 --> 00:00:27,593
- Pán Zvoneček, ste pripravený?
- Áno.

13
00:00:27,609 --> 00:00:29,250
Som pripravený.

14
00:00:48,507 --> 00:00:50,868
Ak sú to zlé správy,
nezdržujte, doktor Mayberry.

15
00:00:50,884 --> 00:00:52,101
Povedzte mi, ako to je.

16
00:00:52,117 --> 00:00:53,885
Nie sú.

17
00:00:53,901 --> 00:00:58,085
Máte povolenie vrátiť sa
k aktívnej službe.

18
00:01:02,720 --> 00:01:04,140
<i>Áno!</i>

19
00:01:11,976 --> 00:01:15,125
Skôr, ako začneme ranný brífing

20
00:01:15,141 --> 00:01:17,570
a predtým, ako oficiálne
uvítame Otisa späť

21
00:01:17,586 --> 00:01:19,992
na jeho miesto v zásahovke 81...

22
00:01:20,715 --> 00:01:22,023
Otis.

23
00:01:24,085 --> 00:01:27,171
Myslím, že kapitán Casey
by chcel povedať pár slov.
........