1
00:00:40,708 --> 00:00:45,416
O NĚKOLIK MEDVĚDÍCH LET DŘÍVE...

2
00:00:47,625 --> 00:00:50,875
Naše poslední období dešťů.

3
00:00:50,916 --> 00:00:55,833
Jen považ, Pastuzo, za měsíc
touhle dobou už budeme v Londýně.

4
00:00:55,875 --> 00:01:01,625
Tam, kde řekou teče marmeláda
a ulice jsou dlážděné chlebem.

5
00:01:01,958 --> 00:01:05,750
-Přečetl sis tu knihu o Londýně?
-Zběžně.

6
00:01:05,875 --> 00:01:09,791
-Pastuzo.
-Čtení mě uspává.

7
00:01:10,000 --> 00:01:15,250
Ale město, kde vymysleli tohle,
to má u mě vyhrané.

8
00:01:16,833 --> 00:01:18,833
Pastuzo, hele!

9
00:01:20,833 --> 00:01:23,208
To je... medvídě!

10
00:01:24,041 --> 00:01:26,625
-Lucy!
-Spusť mě dolů.

11
00:01:27,125 --> 00:01:28,958
Opatrně!

12
00:01:41,000 --> 00:01:43,333
Níž, Pastuzo! Níž.

13
00:02:00,416 --> 00:02:01,541
Lucy!

14
00:02:02,041 --> 00:02:03,208
Lucy!

15
00:02:03,625 --> 00:02:07,708
Obavám se, že do Londýna
nakonec nepojedeme.

16
00:02:07,750 --> 00:02:11,333
-Proč ne?
-Musíme vychovat medvídka.

17
00:02:12,416 --> 00:02:15,375
-Jaký je?
-Dost malý.

18
00:02:16,291 --> 00:02:17,916
A ukýchaný.

19
00:02:19,583 --> 00:02:21,958
Ale marmeláda mu chutná.

20
00:02:22,166 --> 00:02:24,416
To je dobré znamení.

21
00:02:24,625 --> 00:02:26,333
Ano, Pastuzo.

22
00:02:26,583 --> 00:02:31,791
Když se o něj postaráme,
cítím, že to dotáhne daleko.

23
00:02:37,250 --> 00:02:39,750
........