1
00:00:05,537 --> 00:00:09,242
FAKTA A UDÁLOSTI ZOBRAZENÉ
V TOMTO SERIÁLU JSOU VYMYŠLENÉ

2
00:00:09,459 --> 00:00:11,695
Chci, abyste věděli,
že jsem se rozhodla jít dovnitř.

3
00:00:11,802 --> 00:00:13,002
Subinspektor Rubio

4
00:00:13,055 --> 00:00:15,755
<i>doprovodí chirurgy
a půjde tam jako zdravotník.</i>

5
00:00:16,705 --> 00:00:18,838
Jeden ze zdravotníků
je infiltrovaný policista.

6
00:00:19,016 --> 00:00:20,859
<i>Ten s brýlemi.
Víš, co je třeba dělat.</i>

7
00:00:20,977 --> 00:00:22,477
Samozřejmě. Jdeme na to.

8
00:00:26,489 --> 00:00:27,511
<i>Vítejte.</i>

9
00:00:27,798 --> 00:00:28,970
<i>Děkuji.</i>

10
00:00:30,192 --> 00:00:32,453
Víme, že ti, co jsou uvnitř,
už tam předtím byli.

11
00:00:32,590 --> 00:00:35,708
<i>Chci, abyste znova prošli
záznamy z bezpečnostních kamer,</i>

12
00:00:35,826 --> 00:00:38,558
Nechejte volný kanál osm
pro operaci s rukojmími!

13
00:00:38,794 --> 00:00:40,536
<i>Ať nikdo nevysílá na kanále osm!</i>

14
00:00:40,732 --> 00:00:42,524
Porušil jsem první pravidlo plánu.

15
00:00:42,664 --> 00:00:43,977
<i>Zabil jsem rukojmího.</i>

16
00:00:44,039 --> 00:00:46,089
<i>- Kdo to byl?
- Mónica Gaztambide.</i>

17
00:00:46,297 --> 00:00:47,864
<i>Budeš mě muset potrestat.</i>

18
00:00:48,453 --> 00:00:50,542
Tak se podíváme na tu ránu.

19
00:00:51,256 --> 00:00:52,997
Musíme tu kulku okamžitě vyndat.

20
00:00:56,201 --> 00:00:58,501
- Co to děláte?
- Zasáhla ji kulka.

21
00:00:59,394 --> 00:01:00,394
Tu máš.

22
00:01:00,673 --> 00:01:01,673
Nech to mě.

23
00:01:02,064 --> 00:01:03,351
........