1
00:03:20,960 --> 00:03:22,830
Pat.

2
00:03:23,720 --> 00:03:27,420
Když jsi žila, říkala jsem ti,

3
00:03:27,420 --> 00:03:32,720
aby ses mi už konečně
přestala plést do života.

4
00:03:34,080 --> 00:03:38,160
Ale nechtěla jsem,
abys mě opustila navždy.

5
00:03:42,190 --> 00:03:45,260
Odpusť mi.

6
00:03:45,890 --> 00:03:49,540
Promiň, Pat. Omlouvám se.

7
00:03:50,000 --> 00:03:53,590
Prosím, vrať se zpátky.

8
00:04:03,040 --> 00:04:07,170
- Dobrý den. - Hele,
čekáme na pana Harwooda.

9
00:04:07,170 --> 00:04:11,690
Až dorazí, dej nám okamžitě vědět.

10
00:04:11,690 --> 00:04:14,370
Jedná se o důležitého hosta.

11
00:04:14,370 --> 00:04:17,620
- Je z naftařské společnosti.
- Už je tady.

12
00:04:17,620 --> 00:04:20,510
Proč mi to nikdo neřekl?
Volali z letiště?

13
00:04:20,510 --> 00:04:24,840
Ředitel ho přivítal osobně,
zrovna spolu mluví.

14
00:04:41,970 --> 00:04:45,070
To bude Win dělat všechno sám?

15
00:04:45,070 --> 00:04:48,900
Včera pracoval dlouho do noci.

16
00:04:51,090 --> 00:04:55,250
Doufala jsem, že se vrátí do práce,

17
00:04:55,250 --> 00:04:58,030
ale nesmí to tak přehánět.

18
00:04:58,030 --> 00:05:03,100
Dělá svoji práci i práci Pat.

19
00:05:03,100 --> 00:05:06,620
Nechcete, aby tolik pracoval?

20
00:05:07,560 --> 00:05:13,020
Jen chci,
aby se choval trochu rozumně.

21
00:05:13,260 --> 00:05:16,760
Copak to může zvládnout sám?

22
00:05:19,820 --> 00:05:23,300
Musím za Pat najít náhradu,

23
00:05:23,300 --> 00:05:26,440
aby se Kawin staral o svou práci.

24
........