1
00:00:20,094 --> 00:00:22,992
Dámy, necpěte se palačinkami,
taťka přichází na devátou

2
00:00:23,054 --> 00:00:25,264
a my jsme jen chvilku od desítky.

3
00:00:25,334 --> 00:00:27,599
Domluvil jsem Ruth
pohovor v Leknínech,

4
00:00:27,668 --> 00:00:31,203
nejprestižnější školce
v Kalifornii Jerryho Browna.

5
00:00:31,263 --> 00:00:34,122
- Lekníny?
- Zjistil jsem, že mají místo.

6
00:00:34,185 --> 00:00:38,021
Syn starosty
z Malibu z ničeho nic zmizel.

7
00:00:38,089 --> 00:00:39,722
Všichni se samozřejmě
modlíme za jeho bezpečný návrat,

8
00:00:39,790 --> 00:00:43,159
- ale až po zápisu.
- Bože můj.

9
00:00:43,228 --> 00:00:44,994
Počkat, nekoukali
už jste se na školky?

10
00:00:45,063 --> 00:00:46,329
Myslíš Trojúhelníky?

11
00:00:47,798 --> 00:00:50,533
Dobře.

12
00:00:52,401 --> 00:00:53,002
Slepice.

13
00:00:53,070 --> 00:00:55,914
Podíval jsem se jí do očí.
Ví, že jsem měl k snídani vejce.

14
00:00:55,985 --> 00:00:59,006
- Vem si ji, vem si tu pěknou.
- Nemyslím si, že slepici zajímá,

15
00:00:59,031 --> 00:01:00,006
- že jsi snídal vejce.
- Ne!

16
00:01:00,031 --> 00:01:03,487
Trojúhelníky se mi vlastně docela líbí.
Navíc, vážně máme na Lekníny?

17
00:01:03,574 --> 00:01:05,775
- Ano.
- Doufám, že ne. Jsou dost soutěživá,

18
00:01:05,844 --> 00:01:08,277
předražená soukromá škola,
P, mezera, mezera, mezera,

19
00:01:08,346 --> 00:01:11,515
mezera, mezera, mezera, T.

20
00:01:11,609 --> 00:01:14,483
A to je důvod,
proč jsem vzdala učení v první řadě.

21
00:01:14,552 --> 00:01:17,019
- Co se stalo v Banyon Canyon?
- Jo, co se stalo v Banyon Canyon?

........