1
00:00:26,610 --> 00:00:28,820
Mami!

2
00:00:28,904 --> 00:00:31,698
Mami, kde mám učebnici biologie?

3
00:00:31,782 --> 00:00:34,660
Učila jsem se,
pak na dvě sekundy usnula a byla pryč.

4
00:00:35,118 --> 00:00:39,456
- Je na ní strom, Země a blesk?
- Ano!

5
00:00:39,540 --> 00:00:41,917
Máš ji v ruce.

6
00:00:42,000 --> 00:00:47,130
Panebože! Promiň. Potřebuju ji
kvůli tomu pitomému úternímu testu.

7
00:00:47,214 --> 00:00:48,674
Počkat, co je za den?

8
00:00:49,258 --> 00:00:51,718
Sprchovala jsem se ve čtvrtek,
takže dnes musí být...

9
00:00:52,094 --> 00:00:53,262
Pondělí.

10
00:00:56,056 --> 00:00:56,932
Mami!

11
00:00:57,474 --> 00:01:00,435
Musím toho do zítra
dostat do hlavy tolik.

12
00:01:00,519 --> 00:01:03,856
Proč? Proč musí kvalifikovaná sestra
znát životní cyklus rostlin?

13
00:01:03,939 --> 00:01:05,649
Nechci oživovat mrkev!

14
00:01:06,733 --> 00:01:08,193
A došlo nám kafe!

15
00:01:08,277 --> 00:01:11,780
A já nemám čas jít nakoupit,
protože po práci

16
00:01:11,864 --> 00:01:14,867
nejspíš musím odvézt Elenu
na další teplý protest.

17
00:01:14,950 --> 00:01:18,829
Nesnažím se urážet,
ale spousta je jich o teplých věcech.

18
00:01:19,580 --> 00:01:23,500
A po testu musím vzít
papita na hodinu cella.

19
00:01:23,584 --> 00:01:26,044
Počkat, počkat.
Zaplatily jsme jeho učitelce?

20
00:01:26,128 --> 00:01:29,423
Protože mi poslala 3 e-maily
a teď nevím, kolik jí dlužíme.

21
00:01:29,506 --> 00:01:32,384
Té ženské nevěřím, mami.
Nikdy nemrká.

22
00:02:24,353 --> 00:02:26,980
Tak jo, lidi, jdeme!
........