1
00:00:24,315 --> 00:00:28,361
<i>Na prokuratuře po vás
chtějí jedinou věc,</i>

2
00:00:28,570 --> 00:00:31,948
<i>abyste ve všem, co děláte,
byli dobří.</i>

3
00:00:35,035 --> 00:00:36,953
<i>Máte šanci...</i>

4
00:00:37,037 --> 00:00:41,124
<i>stát se tím nejlepším procesním právníkem,
jakým se vůbec můžete stát.</i>

5
00:00:42,208 --> 00:00:45,336
A pokud máte na to, abyste...
Takové místo...

6
00:00:45,420 --> 00:00:48,131
Teď se vracím zpátky k soudu.

7
00:00:48,214 --> 00:00:50,883
Je pro vás tím nejlepším místem,
kde můžete vyrůst jako procesní právník.

8
00:00:50,925 --> 00:00:52,552
To je jediné, co vám mohu říct.

9
00:00:54,763 --> 00:01:00,060
Rajneeshův případ byl,
co se týče rozsahu, obrovský.

10
00:01:00,143 --> 00:01:04,481
Tím, že přestěhovali ašramu z Puny
do malého městečka

11
00:01:05,065 --> 00:01:08,359
a všechny ty své krámy
do Spojených Států,

12
00:01:08,443 --> 00:01:13,156
se dopustili tisíce zločinů.

13
00:01:13,823 --> 00:01:17,535
<i>Takže, naším cílem bylo,
zjistit, kdo to má všechno na svědomí.</i>

14
00:01:18,036 --> 00:01:20,121
Ihned jsme se zaměřili na Sheelu.

15
00:01:23,875 --> 00:01:25,627
- Copak guru...
- Nechte mě to dokončit.

16
00:01:25,710 --> 00:01:27,545
Motivací zde nebyla chamtivost.

17
00:01:28,505 --> 00:01:30,089
Ale...čisté zlo.

18
00:01:32,870 --> 00:01:36,560
<b>Wild Wild Country S01E02
přeložil jethro</b>

19
00:01:49,776 --> 00:01:53,363
Vzpomínám si,
když jsme přijeli do Oregonu...

20
00:01:55,490 --> 00:01:59,911
Když lidé spatřili velikost toho ranče,
uvědomili si,

21
00:01:59,994 --> 00:02:02,163
o jak historickou událost se jedná.

22
00:02:05,917 --> 00:02:07,669
<i>Byl to ráj na zemi.</i>
........