1
00:00:00,920 --> 00:00:02,680
VIDĚLI JSTE...

2
00:00:04,808 --> 00:00:08,318
Příčina smrti byla udušení.
Byl uškrcen.

3
00:00:08,696 --> 00:00:10,135
Forenzní z té chaty.

4
00:00:10,136 --> 00:00:13,447
Otisk boty v blátě na kopci
odpovídá jednomu, co našli uvnitř.

5
00:00:13,448 --> 00:00:15,168
Je to pánská velikost 10.

6
00:00:15,464 --> 00:00:20,071
Dannyho život se dotýkal mnoha lidí
a my všechna ta spojení prověříme.

7
00:00:20,072 --> 00:00:23,452
Pokud něco víte,
nebo máte jakékoli informace,

8
00:00:23,528 --> 00:00:25,518
nebo jste si všimli čehokoli neobvyklého,

9
00:00:25,688 --> 00:00:27,378
prosím přijďte s tím hned.

10
00:00:27,992 --> 00:00:30,962
Naléhám na všechny,
aby nic neskrývali...

11
00:00:31,016 --> 00:00:32,816
protože to zjistíme.

12
00:00:33,752 --> 00:00:40,663
Jestli se člen vaší rodiny, přítel nebo soused
chová jinak než v minulých dnech a týdnech,

13
00:00:40,664 --> 00:00:43,064
prosím řekněte to policii hned.

14
00:00:43,256 --> 00:00:46,423
Nebude žádné místo,
kde by se mohl Dannyho vrah skrýt.

15
00:00:46,424 --> 00:00:48,634
Chytíme toho, kdo to udělal.

16
00:00:51,235 --> 00:00:54,235
titulky lenastr
www.titulky.com

17
00:01:34,664 --> 00:01:35,664
Nádech...

18
00:01:36,392 --> 00:01:37,392
A výdech.

19
00:01:39,704 --> 00:01:43,159
Kancelář vykliďte do večera, prosím.

20
00:01:43,160 --> 00:01:45,319
Myslím, že vím, kdo je ten vrah.

21
00:01:45,320 --> 00:01:47,520
Tak kam to teď jdete...

22
00:01:49,784 --> 00:01:50,784
Alecu!

23
00:01:59,864 --> 00:02:01,554
Tati, vypadni!

........