1
00:00:19,800 --> 00:00:22,000
- Tady je jeden.
- Zastavuje?

2
00:00:23,960 --> 00:00:24,880
Ne.

3
00:00:26,000 --> 00:00:29,040
Nehneme se dál,
když tu budou pořád hlídkovat.

4
00:00:31,440 --> 00:00:33,400
- Co to děláš?
- Rozhlížím se.

5
00:00:33,400 --> 00:00:36,840
Jeane, dolů.
Kvůli tobě nás zabijou.

6
00:00:36,920 --> 00:00:38,600
- Promiň.
- Na co jsi myslel?

7
00:00:38,600 --> 00:00:40,400
Já myslel, že nás Bůh chrání.

8
00:00:40,400 --> 00:00:43,800
To jo, ale ne před hloupostí.

9
00:00:47,000 --> 00:00:48,520
Nejsem hloupej.

10
00:00:48,680 --> 00:00:51,640
Ne, nejsi,
ale tohle byla hloupost.

11
00:00:55,760 --> 00:00:56,960
Jsi fajn, Jeane.

12
00:00:56,960 --> 00:00:58,720
- Cože?
- Jsi milej.

13
00:00:59,400 --> 00:01:02,000
Tohle mi říkala máma.

14
00:01:03,280 --> 00:01:06,280
"Jeane, jsi milej.
Jeane, jsi hodný chlapec."

15
00:01:07,800 --> 00:01:09,040
Však jsi.

16
00:01:09,280 --> 00:01:11,320
Tím si nejsem tak jistej.

17
00:01:12,160 --> 00:01:14,360
Na mě jsi byl vždycky milej.

18
00:01:22,200 --> 00:01:23,640
<i>Leo...</i>

19
00:01:24,040 --> 00:01:27,680
<i>Dostane se do nebe každý?
Bez ohledu na to, co udělal?</i>

20
00:01:27,680 --> 00:01:29,080
<i>Cože?</i>

21
00:01:30,680 --> 00:01:33,160
<i>Udělal jsem něco strašnýho.</i>

22
00:01:33,480 --> 00:01:37,680
Nezáleží na tom, co jsi udělal
v minulosti. Jde o to, jaký jsi.

23
00:01:37,760 --> 00:01:39,480
........