1
00:00:04,320 --> 00:00:08,632
Bylo mi řečeno, že mám morální dilema.

2
00:00:09,273 --> 00:00:11,969
Udělej opak toho,
co ti říká instinkt.

3
00:00:12,726 --> 00:00:14,873
To mě napadlo hned,
tak jsem to udělala,

4
00:00:14,898 --> 00:00:16,725
ale pak jsem začala přemýšlet,
a udělala opak znovu.

5
00:00:16,750 --> 00:00:18,083
Teď jsem kde...?

6
00:00:18,368 --> 00:00:19,667
Jdu na mobil.

7
00:00:19,692 --> 00:00:21,162
Řekněte, až bude jiné téma.

8
00:00:21,988 --> 00:00:23,828
Patrick se bude ženit.

9
00:00:23,853 --> 00:00:25,686
A mobil je pryč.

10
00:00:26,242 --> 00:00:28,359
S Christy se nedávno rozešli.

11
00:00:28,384 --> 00:00:29,550
Ano.

12
00:00:29,575 --> 00:00:31,024
Chlapi jsou prasata.

13
00:00:31,049 --> 00:00:33,216
Pokud se znovu nedal dohromady
se svojí celoživotní láskou.

14
00:00:33,241 --> 00:00:34,976
V tom případě "oooh."

15
00:00:35,601 --> 00:00:37,093
Je to ta fitness modelka.

16
00:00:37,118 --> 00:00:39,187
Schoval jí prsten do "Acai" poháru.

17
00:00:39,212 --> 00:00:40,853
Myslela jsem, že je to "Akai."

18
00:00:40,977 --> 00:00:43,293
Obě se pletete.
Správně to je "Açaí."

19
00:00:44,226 --> 00:00:45,843
Je fuk, jak to vyslovíš.

20
00:00:45,845 --> 00:00:47,125
Je to jen sorbert.

21
00:00:47,150 --> 00:00:48,933
Správně je to "sorbet."

22
00:00:49,648 --> 00:00:51,682
Dobře, čau.

23
00:00:51,684 --> 00:00:53,023
Nech toho.

24
00:00:53,048 --> 00:00:54,570
Jak to vzala Christy?
........