1
00:00:01,000 --> 00:00:02,961
<i>Den 1.</i>

2
00:00:09,514 --> 00:00:10,823
{an8}<i>MEXIKO</i>

3
00:00:10,853 --> 00:00:13,640
{an8}<i>MEXIKO
COAHUILA – TAJNÁ VĚZNICE</i>

4
00:00:13,895 --> 00:00:16,195
<i>{an8}Jeden pro gringa.
Další dva?</i>

5
00:00:32,846 --> 00:00:34,847
<i>{an8}Zaplaťte, zaplaťte!</i>

6
00:00:35,707 --> 00:00:36,859
{an8}<i>Zaplaťte,
zaplaťte všichni!</i>

7
00:01:10,995 --> 00:01:11,934
<i>Sedm...</i>

8
00:01:11,964 --> 00:01:12,964
<i>osm...</i>

9
00:01:13,437 --> 00:01:14,437
<i>devět...</i>

10
00:01:14,549 --> 00:01:15,549
<i>deset...</i>

11
00:01:16,750 --> 00:01:17,750
<i>jedenáct.</i>

12
00:01:17,780 --> 00:01:19,654
<i>DEN 7.</i>

13
00:01:26,082 --> 00:01:27,412
<i>{an8}Jeden pro gringa.</i>

14
00:01:27,442 --> 00:01:28,792
<i>{an8}Dva pro Jestřába.</i>

15
00:01:42,540 --> 00:01:43,540
<i>{an8}Zpátky.</i>

16
00:01:51,945 --> 00:01:54,930
<i>DEN 30.</i>

17
00:02:05,347 --> 00:02:06,347
<i>{an8}Jde k zemi!</i>

18
00:02:07,041 --> 00:02:08,960
<i>{an8}Zaplaťte, zaplaťte!</i>

19
00:02:09,861 --> 00:02:11,111
<i>Obrovské zklamání. {an8}</i>

20
00:02:23,967 --> 00:02:24,967
<i>{an8}Dobrá práce.</i>

21
00:02:25,307 --> 00:02:27,307
<i>{an8}Velmi přesvědčivý výkon.</i>

22
00:02:31,366 --> 00:02:32,366
<i>{an8}Mýdlo.</i>

23
00:02:36,575 --> 00:02:37,575
Co to je?

24
00:02:37,605 --> 00:02:38,655
<i>{an8}Prací prostředek?</i>

25
........